Merko Ehitus 2017. gada ieņēmumi pārsniedz 300 miljonus eiro, ierosinot izmaksāt dividendēs 1 eiro par katru akciju

Image for Merko Ehitus 2017. gada ieņēmumi pārsniedz 300 miljonus eiro, ierosinot izmaksāt dividendēs 1 eiro par katru akciju

A/S Merko Ehitus grupas, kuras sastāvā ietilpst būvkompānija Merks, ieņēmumi aizvadītā gada 12 mēnešos bija 317,6 miljoni eiro, no kuriem 4. ceturkšņa ieņēmumi – 102,8 miljoni eiro, kas ir par ceturtdaļu vairāk nekā attiecīgajos periodos iepriekšējā gadā. 4. ceturksnī Merko Ehitus grupas uzņēmumi noslēdza jaunus būvniecības līgumus 31 miljona eiro vērtībā, bet 12 mēnešu periodā šī summa sasniedza 335 miljonus eiro.

Pēdējā reize, kad grupas ieņēmumi pārsniedza 300 miljonus eiro, bija pirms 10 gadiem. Grupas peļņa pēc nodokļiem 4. ceturksnī sasniedza 8,1 miljonu eiro, savukārt 12 mēnešu periodā peļņa bija 14,7 miljoni eiro.  Pārrunājot to ar uzņēmuma padomi, valde ierosina akcionāriem dividendēs izmaksāt 1,00 eiro par katru akciju.

“Grupas ieņēmumi pieauga, pateicoties būvniecības līgumiem, kas noslēgti ar privātā sektora klientiem pēdējo divu gadu laikā. Esam gandarīti, ka mūsu ieņēmumi ir palielinājušies visos tirgos – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā. Vairāki pozitīvi faktori veicināja peļņas pieaugumu, tai skaitā 4. ceturksnī veiktie darījumi ar nekustamo īpašumu, kuru sagatavošana pirms tam aizņēma ilgāku laiku. Liela daļa peļņas tika gūta no dzīvokļu pārdošanas, kā arī vairāku projektu rentabilitātes uzlabošanās,” tā rezultātus komentē Merko Ehitus valdes priekšsēdētājs Andress Trinks.

“Ja palūkojamies aiz skaitļiem, ienesīguma ziņā būvniecības pakalpojumu sniegšana klientiem joprojām ir saspringtā situācijā, jo būvniecības tirgū turpinās gan cenu kāpums, gan apakšuzņēmēju resursu trūkums. Tas ietekmē ģenerāluzņēmēja funkcijas veicošo uzņēmumu rentabilitāti, palielina ar līgumu slēgšanu saistītos riskus un liek mums tiekties pēc lielākas iekšējās efektivitātes. 2017. gadā jauno pasūtījumu apjoms ceļu un inženiertīklu būvniecībā nesasniedza cerēto, un kopumā mēs nespējām konkurēt ar cenām, kas tika piedāvātas valsts iepirkumu konkursos,” piemetināja Andress Trinks.

“Latvijā 2017.gadā būvkompānija Merks uzsāka vairākus jaunus, apjomīgus projektus – tirdzniecības centra Akropole celtniecību, tirdzniecības parka Alfa paplašināšanu, multifunkcionālā kompleksa Z-towers pabeigšanas darbus, tādejādi vēl vairāk nostiprinoties privātā sektora būvniecībā, kas veido jau 85% no Merks portfeļa. Valsts un pašvaldības pasūtījumos lielākais projekts bija Ventspils mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvniecība. Kā nekustamo īpašumu attīstītājs aizvadītajā gadā Latvijā Merks noslēdza dzīvojamā kompleksa Skanstes Parks izveidi, kurā kopumā 3 mājās uzbūvēti 130 jauni dzīvokļi, un uzsāka jauna projekta – Gaiļezera nami – būvniecību, kur jau drīzumā 3 mājās būs pieejami 96 jauni dzīvokļi,” stāsta  Oskars Ozoliņš, SIA Merks valdes priekšsēdētājs.

4.ceturksnī Merko Ehitus pārdeva 106 dzīvokļus par kopējo summu 13,3 miljoni eiro, bet 2017.gadā kopumā – 392 dzīvokļus par 47,1 miljonu eiro (šīs summas neietver PVN). 2017. gadā Merko grupas uzņēmumi uzsāka aptuveni 500 jaunu dzīvokļu būvniecību un ieguldīja 48 miljonus eiro šajā un iepriekšējos gados uzsāktos nekustamo īpašumu projektos. Tāpat arī grupa iegādājās jaunus nekustamos īpašumus aptuveni 9 miljonu eiro vērtībā.

2017. gada 4. ceturksnī Merko Ehitus deklarēja ieņēmumus 103 miljonu eiro apmērā, EBITDA sastādīja 11,2 miljonus eiro, peļņa pirms nodokļu nomaksas – 10,6 miljonus eiro, bet neto peļņa – 8,1 miljonu eiro. 2017. gada ieņēmumi no pārdošanas sastādīja 317,6 miljonus eiro, EBITDA – 22,2 miljonus eiro, peļņa pirms nodokļu nomaksas – 18,8 miljonus eiro, bet  neto peļņa – EUR 14,7 miljonus eiro. 2017. gada 12 mēnešos grupa noslēdza jaunus līgumus ar kopējo vērtību 335 miljonu eiro apmērā, kur 4. ceturkšņa daļa sastādīja 31 miljonu eiro. Līdz 2017. gada 31. decembrim Merko Ehitus bija nodrošinājis pasūtījumus par 344.4 miljoniem eiro, salīdzinot ar 269,6 miljoniem eiro tajā pašā iepriekšējā gada  periodā.

Pēc pārrunām ar uzņēmuma padomi, valde ierosināja izmaksāt akcionāriem dividendēs 17,7 miljonus eiro (1,0 eiro par akciju) uz nesadalītās peļņas rēķina, tādējādi 2017. gada dividenžu rādītājs sasniedz 120%. “Ierosinājumu izmaksāt dividendēs summu, kas pārsniedz pagājušā gada peļņu un vēl arī dividenžu izmaksas likmi, pamato salīdzinoši augstais grupas pašu kapitāla līmenis un mērenais parāda līmenis,” skaidroja Andress Trinks, „ņemot vērā  zemās rezerves būvniecības pakalpojumu segmentā, kas ierobežo grupas rentabilitāti un kapitāla atdevi, viens no mūsu mērķiem ir padarīt akcionāru kapitāla izmantošanu efektīvāku.”

„Mēs esam nolēmuši nepalielināt Merko Ehitus pašu kapitālu, bet tā vietā to mēreni samazināt, jo pašreizējos tirgus apstākļos uzņēmums ir pārāk kapitalizēts. Mēs plānojam palielināt ieguldījumus dzīvokļu būvniecības jomā par 10-12% un vienlaikus samazināt tādu līgumdarbu apjomus, kas nenes peļņu, bet lieki aizņem uzņēmuma cilvēkresursus un finanšu kapitālu,” tā padomes priekšsēdētājs Tomass Annus komentēja valdes priekšlikumu par dividendēm.