Mūžībā devies Viktors Valgums. Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Image for Mūžībā devies Viktors Valgums. Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Mūžībā devies arhitekts Viktors Valgums. Pateicamies Viktoram par ieguldījumu Latvijas arhitektūras un būvniecības nozarēs. Ir iesākti kopīgi darbi – mēs tagad sadarbojos pie standarta “Būvprojekta dokumentācijas sastāvs”. Darbi turpināsies.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei, draugiem un kolēģiem!
Lai gaišs un viegls viņa mūžības ceļš!