Nodod apspriešanai ģenerālvienošanās projektu par minimālo atalgojumu būvniecības nozarē

Image for Nodod apspriešanai ģenerālvienošanās projektu par minimālo atalgojumu būvniecības nozarē

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība aicina izteikt viedokli par ģenerālvienošanās projektu, kas tapis ciešā sadarbībā ar būvniecības nozares darba devējus un darba ņēmējus pārstāvošajām organizācijām. Komentārus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi sintija.silina@latvijasbuvnieki.lv.

Noslēdzot ģenerālvienošanos par minimālo atalgojumu, tā iegūs obligātu raksturu un attieksies uz visiem nozarē strādājošiem. Līdz ar to darba devējam būs pienākums maksāt darbiniekam atalgojumu, kas nav mazāks par koplīgumā noteikto atalgojuma līmeni.

Eiropas valstīs ģenerālvienošanās tiek izmantota kā efektīvs instruments darbinieku tiesību aizsardzībai, kvalificēta un motivēta darbaspēka atbalstīšanai. Vienlaicīgi šāds visai nozarei saistoši koplīgumi kalpo cīņai ar ēnu ekonomiku un aplokšņu algām.