“Ostas celtnieks” uzsāks kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju Jelgavā 79 km garumā

Image for “Ostas celtnieks” uzsāks kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju Jelgavā 79 km garumā

Otrdien, 24. oktobrī, būvuzņēmums “Ostas celtnieks” noslēdza līgumu ar SIA “Jelgavas Ūdens” 21 miljona eiro vērtībā par kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju Jelgavā. Projekta laikā, kuru plānots uzsākt novembra sākumā, tiks uzprojektēti un izbūvēti maģistrālie cauruļvadi 57 km garumā un pievadi aptuveni 22 km garumā.

Īstenojot kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu, tiks izbūvēti maģistrālie kanalizācijas tīkli un to pievadi aptuveni 51 km garumā, kā arī maģistrālie ūdensvada tīkli un to pievadi aptuveni 28 km garumā. Tāpat projekta realizācijas laikā tiks veikta 12 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve. Projektu plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām un to līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

“Priecājamies, ka mums ir uzticēts īstenot tik apjomīgu un Jelgavas pilsētai nozīmīgu projektu, kas mums uzliek dubultu atbildību, jo projekta realizācijas laikā jāveic ne tikai būvdarbi, bet arī projektēšana, kā arī paralēli jānodrošina izbūvēto posmu ekspluatācija. Lai samazinātu riskus pasūtītājam, mūsu uzdevums trīs gadu garumā būs rūpīgi plānot, organizēt un vadīt projektēšanas un būvdarbu procesus. Pēc projekta pabeigšanas tiks uzlabota pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāte, nodrošinot pieslēgumu kanalizācijas notekūdeņu sistēmai un kvalitatīvu dzeramo ūdeni,” pauž “Ostas celtnieks” valdes priekšsēdētājs Konstantins Bursakovskis.

“Ostas celtnieks” ir daudzprofilu būvniecības uzņēmums, kas dibināts 1994. gadā Ventspilī un darbojas tirgū jau vairāk nekā 23 gadus, no neliela reģionāla darbuzņēmēja kļūstot par vienu no Latvijas vadošajiem būvuzņēmējiem. “Ostas celtnieks” veic ēku, ceļu, un inženiertīklu būvniecību, nodrošinot pilnu pakalpojumu ciklu no projektēšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. “Ostas celtnieks” ir tirgus līderis Latvijā ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu veikšanā un pēdējo trīs gadu laikā ir uzbūvējis ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus nepilnu 300 km garumā. Papildu informācija pieejama www.ocv.lv.