Par Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāju atkārtoti uz turpmākajiem 3 gadiem ievēlēta Baiba Fromane

Image for Par Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāju atkārtoti uz turpmākajiem 3 gadiem ievēlēta Baiba Fromane

Lai turpinātu veiksmīgi uzsāktās reformas būvniecības nozarē, par Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāju biedru kopsapulcē uz turpmākajiem trīs gadiem atkārtoti ievēlēta Baiba Fromane. Lielāko būvniecības uzņēmumus pārstāvošo organizāciju Latvijā, kurā apvienojušies 37 būvuzņēmumi, Baiba Fromane vada kopš 2016.gada, mērķtiecīgi un aktīvi strādājot pie samilzušām problēmām nozarē, tostarp ēnu ekonomikas mazināšanas, atteikšanās no zemākās cenas kritērija publiskajos iepirkumos u.c.

“Vēlos pateikties Latvijas Būvuzņēmēju partnerības biedriem par mana darba novērtējumu un sniegto mandātu turpināt pārstāvēt būvuzņēmējus dialogā ar valsti. Līdzās būvniecības ģenerālvienošanās noslēgšanai, turpināsim strādāt arī pie virknes citām būtiskām nozares pašregulācijas un likumdošanas iniciatīvām, šādi sekmējot godīgu konkurenci par izcilu kvalitāti, nevis zemām cenām. Turpināsim savu darbību balstīt uz vispusīgu nozares pārzināšanu, kā arī stiprināsim savu sadarbību ar ārvalstu organizācijām, aktīvi piedaloties Eiropas Būvniecības industrijas federācijas dienas kārtībā,” norāda Baiba Fromane.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība Baibas Fromanes vadībā pēdējo trīs gadu laikā virzījusi būvniecības ģenerālvienošanās noslēgšanu, saimnieciskā izdevīguma vadlīniju izstrādi un popularizēšanu, piedalījusies Būvniecības likuma grozījumu izstrādē, panākusi būvniecības nozares ētikas kodeksa izstrādi un ieviešanu u.c. jautājumus.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies 37 Latvijas lielākie būvuzņēmēji. Partnerības mērķis — veicināt ilgtspējīgu būvniecības nozares attīstību, kas balstās tādās vērtībās kā drošība, kvalitāte, starptautiska konkurētspēja un atbildība. Latvijas Būvuzņēmēju partnerība veido efektīvu dialogu starp būvniecības nozari un Latvijas valsti, neatlaidīgi strādājot šī mērķa sasniegšanai.