Parakstīts memorands par ilgtspējīgas būvniecības veicināšanu ēku sertifikācijas jomā

Image for Parakstīts memorands par ilgtspējīgas būvniecības veicināšanu ēku sertifikācijas jomā

Šodien, 11. martā, piedaloties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un būvniecības studiju programmu augstskolu pārstāvjiem, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome parakstīja saprašanās memorandu ar Vācijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi par sadarbību ilgtspējīgu ēku sertificēšanas jomā.

Gints Miķelsons un Johans Kreisigs paraksta saprašanās memorandu par sadarbību.

“Zaļo ēku būvniecības sertificēšana Latvijas komerciālajā sektorā aizsākās jau pirms desmit gadiem ar pirmo pēc starptautiskiem standartiem novērtēto daudzdzīvokļu ēku Rīgā. Šodien Latvijā jau ir 50 projekti, kas saņēmuši starptautiski atzītu sistēmu sertifikāciju. Līdz ar energoefektivitātes aktualitāti un ilgtspējīgu materiālu un procesu plašāku izmantošanu būvniecībā, jautājums par to, kā izmērīt un novērtēt būvju “zaļumu” iegūst lielāku atsaucību. Tieši tāpēc mums ir nepieciešamas alternatīvas dažādām sertifikācijas sistēmām, un Vācijā izstrādātā DNGB sertifikācijas sistēma integrē Eiropas Savienības Zaļā kursa virzienus,” uzsvēra Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes vadītājs Gints Miķelsons.

Vācijas organizācijas DGNB valdes priekšsēdētājs Johans Kreisigs norādīja: “Ēkas un vides ilgtspēju ir svarīgi izmērīt, un to var izdarīt, ja ir izstrādāti kritēriji. Vācijā izstrādātā sistēma ir veidota roku rokā ar būvniekiem, arhitektiem, inženieriem un citiem praktiķiem, un tās kritēriji ir visaptveroši, skatoties uz kopējo ietekmi. Turklāt DNGB sistēma ietvers arī tos kritērijus, kas pašlaik tiek noteikti Eiropas Savienības līmenī.”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Gatis Zamurs atzinīgi novērtēja šādu iniciatīvu: “Lai sasniegtu klimata politikas mērķus, svarīgi ir īstenot arī zaļā publiskā iepirkuma kritērijus būvniecības nozarē. Tas veicinās vides prasību integrāciju iepirkumos un pozitīvi ietekmēs visa tirgus attīstību”.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Beināre uzsvēra būvniecības nozares nozīmi klimata mērķu īstenošanā. Latvijā ir sasniegtas un tiek attīstītas inovatīvas tehnoloģijas būvniecībā, kas atbalsta un veicina ilgtspēju, un vienlaikus svarīgi to mērīt saskaņā ar starptautiski atzītām metodēm, norādīja I. Beināre.

Sadarbība paredz dažādu apmācību, semināru un diskusiju organizēšanu par ilgtspējīgas būvniecības tēmām ar mērķi veicināt izpratni par zaļās būvniecības principiem būvniecībā un projektēšanā. Memorandā noteikts, ka DGNB, balstoties uz tās izstrādāto starptautisko sistēmu, piedāvā apmācības un atbalstu vietējo ekspertu darbam, kuri nākotnē varēs iegūt tiesības strādāt kā DGNB sertifikācijas sistēmas auditori, konsultanti vai sertificēti speciālisti. Šīs sadarbības rezultātā ieguvēji būs arī augstskolas, kuras īsteno būvniecības studiju programmas. Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Lauksaimniecības akadēmija jau ir izrādījusi interesi vēl detalizētāk iekļaut studiju saturā ilgtspējīgas būvniecības aspektus.

Ņemot vērā, ka zaļās būvniecības jautājumi pavisam tuvā nākotnē nonāks ikviena būvniecības uzņēmuma ikdienas darba kārtībā, aicinām uzņēmējus aktīvi iesaistīties Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes un Būvuzņēmēju partnerībā.

Vācijas Ilgtspējīgas būvniecības padome, DGNB, ir sabiedriska organizācija, kas izstrādājusi starptautisku sertificēšanas sistēmu ar mērķi uzlabot pilsētvides un ēku kvalitāti no vides, sociāli ekonomiskā, kultūras un funkcionālā aspekta. Savukārt Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome, kura ir pārstāvēta Latvijas Būvuzņēmēju partnerībā, veicina zaļo ēku attīstību un būvniecību Latvijā atbilstoši starptautiskajiem standartiem.