Partnerība aicina pašvaldību kapitālsabiedrības parakstīt ģenerālvienošanos

Image for Partnerība aicina pašvaldību kapitālsabiedrības parakstīt ģenerālvienošanos

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība nosūtījusi vēstules visām Latvijas pašvaldībām ar aicinājumu iesaistīties būvniecības ģenerālvienošanās virzīšanā, rosinot tām piederošās kapitālsabiedrības, kuras ir reģistrētas būvkomersantu reģistrā, parakstīt nozares koplīgumu. Vienlaikus Partnerība ir lūgusi pašvaldības ar šādu aicinājumu uzrunāt arī to teritorijā darbojošos būvkomersantus, kuri piedalās pašvaldības organizētajos iepirkumos.

Partnerība vēstulē norāda, ka mēneša laikā ievērojama daļa nozares – gan lieli, gan mazi uzņēmumi no visas Latvijas – ir apliecinājuši gatavību aktīvi iesaistīties nozares nākotnes veidošanā. Šāds solis sagaidāms arī no pašvaldību un valsts kapitālsabiedrībām, apliecinot sevi kā sociāli atbildīgus un tālredzīgi domājošus darba devējus. Turklāt ar ģenerālvienošanos noteiktā minimālā bruto alga – 780 eiro – veicinās atalgojuma legalizēšanu būvniecībā, tādējādi uzlabojot arī valsts un pašvaldību ienākumus nodokļu veidā.

“Starptautiskā prakse liecina, ka daudzās Eiropas valstīs, jo īpaši Skandināvijā, valsts iesaistās ģenerālvienošanās noslēgšanā un izpildē. Lai arī Latvijā likums to formāli neparedz, valstij būtu jārāda piemērs sociālās atbildības veicināšanā. Tāpēc esam īpaši uzrunājuši visas Latvijas pašvaldības atbalstīt šo Latvijas būvniecībai un visai tautsaimniecībai nozīmīgo reformu, kas jau tuvākajos gados ļaus nozarē nostiprināt godīgu konkurenci, drošību un kvalitāti,” uzsver Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

Šobrīd no ģenerālvienošanās noslēgšanai nepieciešamā uzņēmumu kopējā apgrozījuma apjoma – 713 miljoniem eiro – nozari šķir vien aptuveni simts miljoni. Līdz 20.jūnijam ģenerālvienošanos ir atbalstījuši jau 194 būvniecības uzņēmumi, kuru kopējais apgrozījums veido 604 miljonus eiro jeb 85% no ģenerālvienošanās noslēgšanai nepieciešamā apjoma.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība atkārtoti aicina visus būvniecības uzņēmumus neatkarīgi no to lieluma un darbības specifikas pašus pieteikties atbalstīt ģenerālvienošanos, rakstot uz birojs@latvijasbuvnieki.lv.