Partnerība monitorē situāciju, lai izstrādātu rīcības plānu saistībā ar Covid-19 ietekmi uz nozari

Image for Partnerība monitorē situāciju, lai izstrādātu rīcības plānu saistībā ar Covid-19 ietekmi uz nozari

Pandēmijas ierobežošanas situācijā Partnerība turpina apzināt būvniecības nozares uzņēmēju vajadzības, lai sniegtu atbalstu saviem biedriem, un strādātu ciešā sadarbībā ar valsts pārvaldi.

Aicinām visus būvniecībā iesaistītos uzņēmējus iesūtīt definētos biznesa riskus un iespējamos risinājumus Partnerībai uz e-pastu birojs@latvijasbuvnieki.lv

  • Pandēmijas ietekme uz saimniecisko darbību: cilvēkresursi, iespējamā dīkstāve, līgumu izpilde, sadarbība ar finanšu institūcijām, sadarbība ar izejmateriālu piegādātājiem, partneriem, u.c. jautājumi.
  • Priekšlikumi, kas varētu atvieglot birokrātisko vai administratīvo slogu saistībā ar normatīvajos aktos noteiktajiem vai plānotajiem termiņiem, papildu prasībām, ierobežojumiem.

Tāpat aicinām būvniecības nozares uzņēmējus dalīties ar saviem labas prakses piemēriem, it īpaši par darba organizāciju būvobjektos. Sekojiet informācijai arī Partnerības sociālajos tīklos – Facebook, Twitter.