DGNB

Image for DGNB

DGNB

DGNB izvērtē ēku un pilsētvides atbilstību ilgtspējības mērķiem. Ilgtspējības koncepcija DGNB sistēmas izvērtējumā pārsniedz labi zināmo trīs pīlāru modeli. DGNB sistēma aptver visus galvenos ilgtspējīgas būvniecības aspektus: vides, ekonomiskos, sociālos un kultūras, kā arī funkcionālos un ar tehnoloģijām, procesiem un atrašanās vietu saistītos aspektus.

Pirmajām četrām kvalitātes sadaļām vērtējumā ir vienāds īpatsvars. Tas nozīmē, ka DGNB sistēma ir vienīgā, kas ilgtspējīgas būvniecības ekonomiskajam aspektam piešķir tikpat lielu nozīmi kā ekoloģiskajiem kritērijiem. Novērtējumi vienmēr ir balstīti uz visu ēkas dzīves ciklu. Novērtējumā uzmanība vienmēr tiek pievērsta arī lietotāja labklājībai.

Būtiski, ka DGNB nevērtē atsevišķus elementus, bet gan ēkas vai pilsētvides rajona vispārējo darbību un ietekmi.

Pārskats par DGNB sertificētā būvēm Austrumeiropā pieejams šeit.