Priekšlikumi topošajai valdībai par būvniecības un saistīto nozaru prioritātēm

Image for Priekšlikumi topošajai valdībai par būvniecības un saistīto nozaru prioritātēm

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība pievienojas Būvniecības padomes aicinājumam deklarācijā par jaunizveidotā Ministru kabineta iecerēto darbību nākamajiem četriem gadiem un valdības rīcības plānā iekļaut virkni priekšlikumu. Ieteikumi skar nozares pārvaldību, likumdošanu, publisko iepirkumu, nodokļus, finansiālo atbalstu un kreditēšanu, projektēšanu un būvdarbus, darbaspēku un būvniecības produktivitāti, vietējo būvmateriālu ražošanas veicināšanu.

Latvijas Būvniecības padome, kuru veido piecpadsmit nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzsver, ka labāko risinājumu meklēšanā ir atvērta tālākam dialogam, kopīgi definējot nozaru attīstības mērķus un uzdevumu sasniedzamos rādītājus, atbildīgās ministrijas, nepieciešamos resursus un laika plānu.

Vēstule lasāma šeit.