Ēnu ekonomiku ietekmējošo faktoru analīze Latvijas būvniecības nozarē

Image for Ēnu ekonomiku ietekmējošo faktoru analīze Latvijas būvniecības nozarē

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība sadarbībā ar biedrību “Business against shadow economy” un Rīgas Ekonomikas augstskolu 2016. gada maijā īstenoja pētījumu ar mērķi apkopot būvniecības nozares viedokļus par galvenajām ēnu ekonomikas problēmām, ieteikumus ēnu ekonomikas mazināšanai nozarē, kā arī izvērtēt īstenotās un plānotās aktivitātes ēnu ekonomikas mazināšanai nozarē.