Rīgā sakaru gaisvadu līnijas vidējā termiņā jāpārvieto pazemē

Image for Rīgā sakaru gaisvadu līnijas vidējā termiņā jāpārvieto pazemē

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība pievienojas Rīgas domes uzsāktajai iniciatīvai likvidēt nelikumīgi ierīkotās elektronisko sakaru gaisvadu līnijas Rīgas vēsturiskajā centrā un nākotnē arī plašākā pilsētvidē tās pārvietot pazemē.

Gaisvadu kabeļi Rīgas pilsētā vēsturiski tika izvietoti, lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem interneta un televīzijas pakalpojumus. Pāris desmitu gadu iepriekš tā bija vienīgā un ātrākā iespēja, bet šodien krustu šķērsu novilktie kabeļi ne vien vizuāli bojā Rīgas ainavu, bet arī nav droši. Daļā gadījumu gaisvadu ierīkošana veikta tiesiski, taču pēc Rīgas pilsētas būvvaldes rīcībā esošās informācijas, galvaspilsētā ir milzīgs skaits gaisvadu, kuriem nav pierādāma dokumentācija – tie ierīkoti nelegāli. Turklāt, ilgstoši netiek risināti šo kabeļu apsaimniekošanas jautājumi.

Tiesības dzīvot sakārtotā un drošā vidē

Tā kā nelegāli ievilktie gaisvadi netiek apsaimniekoti un ilgtermiņā to stāvokli un ietekmi uz apkārtējo vidi, namīpašumiem un iedzīvotājiem ir grūti prognozēt, pilsētas būvvalde sazinās ar komersantiem, lai būtu iespējams gaisvadu infrastruktūru pilsētas centrā sakārtot atbilstoši likumdošanas normām.

Saskaņā ar pašvaldības skaidroto, situācijas apzināšanas mērķis nav samazināt mobilo un fiksēto sakaru pieejamību iedzīvotājiem. Tomēr speciālisti norāda uz faktu, ka komersanti, kas nelegāli ievilkuši gaisvadus interneta nodrošināšanai, nav ieinteresēti situāciju risināt. Latvijas Būvuzņēmēju partnerība piekrīt, ka joprojām jāsaglabā iespēja iedzīvotājiem izvēlēties starp vairāku operatoru sniegtajiem pakalpojumiem, lai nodrošinātu godīgu konkurenci.

Vienādi konkurences nosacījumi visiem tirgus spēlētājiem

Attiecībā uz pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, ne mazāk svarīgs ir godīgas konkurences jautājums. Pieļaujot nelegālu kabeļu izvietošanu, tiek radīti nevienlīdzīgi noteikumi tiem tirgus spēlētājiem, kas investē infrastruktūras uzlabojumos. Gaisvada kabeļu likvidēšana nenozīmē to, ka esošajiem tirgus spēlētājiem, kuriem nav pazemes kabeļu līnijas, tās būtu jābūvē no jauna. Tirgus spēlētājiem ir iespēja izmantot jau izbūvētās pazemes kabeļu līnijas, bet šādā gadījumā ir nepieciešamas sarunas un motivācija rast likumīgus un visiem vienlīdzīgus risinājumus komersantu starpā.

Apgrūtinājums ēku apsaimniekotājiem

Izvelkot nelegālos gaisvadus, stiprinot tos pie ēku jumtiem un sienām, tiek pārkāpti tiesiskas būvniecības pamati. Lai arī likumdevējs ir noteicis, ka gan būves faktiska izmantošana, gan tās atrašanās civiltiesiskajā apgrozībā pieļaujama tikai tad, ja ierīkošana vai būvniecība bijusi tiesiska, mājas apsaimniekotājs patvaļīgi vadus likvidēt nevar, jo nav skaidrības par to izcelsmi.

Turklāt, nelegāli ievilktie vadi rada problēmas arī ēkas praktiskai apsaimniekošanai – sniega tīrīšanai ziemā, jumta labošanas un uzturēšanas darbiem, fasāžu siltināšanai.

Nākotnes perspektīva pilsētai

Lai Rīga attīstītos ar skatu uz nākotni, jāsāk ieviest tie noteikumi, kas jau ir izstrādāti un apstiprināti. Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām jau vairākus gadus jaunu gaisvadu iekārto kabeļu līniju ierīkošana Rīgā vairs nav atļauta, un ir paredzēti tikai pazemes kabeļu risinājumi.  Šodien svarīgi raudzīties 5G attīstības virzienā, un tieši tīklu ierīkošanas sakārtošana radīs arī skaidrus nosacījumus nākotnes 5G attīstībai.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības redzeslokā ir arī jautājums par ēku apsaimniekošanas digitalizācijas procesu.  Integrējot šo informāciju jau izveidotajā Būvniecības Informācijas sistēmā (BIS), tas ļautu sakārtot gaisvadu infrastruktūru pilsētā.