Starptautiskajā konferencē Rīgā noteiks nākamos soļus būvniecības kvalitātes celšanai

Image for Starptautiskajā konferencē Rīgā noteiks nākamos soļus būvniecības kvalitātes celšanai

Šo piektdien, 25.novembrī, norisināsies Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – Birojs) un Ekonomikas ministrijas organizētā ikgadējā starptautiskā būvniecības kvalitātes konference “Nacionālās politikas loma būvniecības kvalitātes nodrošināšanā Latvijā un Eiropā”. Konferences laikā starptautiski eksperti dalīsies ar Eiropas valstu labāko praksi nozares politikas izstrādē un kopīgi ar pašmāju speciālistiem noteiks nākamos soļus būvniecības kvalitātes celšanai Latvijā. Interesenti tiek aicināti konferenci vērot interneta tiešraidē, un ar interaktīvo balsojumu par konferencē izskanējušiem apgalvojumiem izteikt savu viedokli.

“Eiropas būvinženieri joprojām spēlē vadošo lomu pasaules būvniecības nozarē. Runājot par kvalitāti būvniecībā, nevajag izdomāt divriteni no jauna, bet uzklausīt un pārņemt Eiropas valstu labāko praksi un piemērus. Tāds ir šī gada konferences uzdevums. Mēs esam pārliecināti, ka iegūtās atziņas un pieredze būs vērtīga un noderīga Latvijas būvniecības politikas veidotājiem. Īpaši jāizceļ, ka konferences nedēļā Rīgā norisināsies arī Eiropas Būvniecības kontroles konsorcija ikgadējā tikšanās, kuru apmeklēs 20 valstu būvniecības eksperti,” norāda Biroja vadītājs Pēteris Druķis.

“Rīgas Tehniskā universitāte jau trešo gadu aktīvi iesaistās konferences organizēšanā, tādā veidā gan sniedzot savu ieguldījumu būvniecības nozares pilnveidē, gan gūstot ierosinājumus un idejas savu īstenoto studiju programmu un to satura pilnveidei. Šī gada konferences tēma – nacionālās politikas loma būvniecības kvalitātes nodrošināšanā – ir īpaši svarīga no izglītības procesā iesaistīto jauniešu perspektīvas, jo tieši viņi veidos nākotnes būvniecības politikas uzstādījumus, tāpēc svarīgi jauniešus šīs politikas veidošanā iesaistīt savlaicīgi,” atzīst Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis.

Konferencē atklāšanas runu teiks Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis, Biroja vadītājs Pēteris Druķis un Eiropas Būvniecības kontroles konsorcija (turpmāk – CEBC) prezidents Laurent Peinaud. Paneļdiskusijā, kas veltīta Latvijas valdības un būvniecības nozares šī gada maijā parakstītajam memorandam, būvniecības nozares eksperti un viedokļu līderi dalīsies vērtējumā par memoranda īstenošanas progresu, kā arī atskatīsies uz šogad paveikto. Izklāstot Latvijas būvniecības nozares nākotnes vīziju, diskusijā tiks uzsvērti galvenie mērķi un nākamā gada būtiskākie uzdevumi būvniecības kvalitātes celšanai.

Konferences otrajā daļā uzmanības centrā būs nacionālās politikas loma būvniecībā Baltijas un Eiropas valstīs. Valstu pārstāvji stāstīts par galvenajām vadlīnijām, mērķiem, uzdevumiem, kā arī vērtīgākajām atziņām un lielākajiem izaicinājumiem nacionālās būvniecības politikas veidošanā. Baltijas valstis pārstāvēs – Igaunijas Tehniskās inspekcijas pārstāvis Kaur Kajak, Lietuvas valsts Teritoriālās plānošanas un būvinspekcijas pārstāve Lina Staškevičiene, kā arī Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktors Edmunds Valantis. Savukārt par būvniecības politikas tendencēm citās Eiropas valstīs dalīsies CEBC ģenerālsekretārs Martin Russel-Croucher un Austrijas Būvkonstrukciju institūta rīkotājdirektors Rainer Mikulitis.

Konferencē būs iespēja dzirdēt Eiropas valstu labākos piemērus un praksi renovācijas, būvnormatīvu un digitalizācijas jautājumos. Par ēku renovācijas stratēģiju, izaicinājumiem gaidāmajām pārmaiņām nākotnē runās Spānijas Zaļās būvniecības padomes un pasaules zaļās būvniecības padomes pārstāvis Emilio Miguel Mitre. Ar savu redzējumu par nacionālo būvnormatīvu un Eiropas standartu (Eirokodu) attīstību un nākotnes perspektīvām dalīsies CEBC pārstāvis Rainer Mikulits. Pasaules Bankas pārstāvis Thomas Moullier prezentēs izstrādāto piedāvājumu nacionālo būvnormatīvu uzlabošanai Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ar jaunākajām mākoņskaitļošanas tehnoloģiju iespējām būvprojektu informācijas apritē iepazīstinās Jānis Prodnieks (SIA “InfoEra Latvia), bet par būvniecības industrijas attīstības iespējām digitalizācijas laikmetā – Leif Granholm (“Trimble Solutions Oy” / SIA “BIM Solutions”).

Noslēgumā notiks paneļdiskusija, atbildot uz konferences galveno jautājumu – kāda ir nacionālās politikas loma būvniecības kvalitātes nodrošināšanā. Tiks rastas atbildes, ko politikas veidotājiem būtu jāsaņem citam no cita, lai kopā strādātu uz noteikto mērķu sasniegšanu. Diskusijā piedalīsies eksperti un viedokļu līderi no Latvijas, kā arī no ārvalstīm. Tiks identificēti galvenie uzdevumi un novēršamie šķēršļi nākamā gada laikā, lai nozares attīstība būtu kvalitatīva un ilgtspējīga.

Šī būs jau trešā starptautiskā konference par būvniecības kvalitāti Latvijā. Pērn konference bija veltīta būvdarbu kvalitātes valsts kontrolei un būvniecības tirgus uzraudzībai Latvijā un Eiropā.

Konference tiks translēta interneta tiešraidē gan latviešu, gan angļu valodā konferences mājaslapā www.kvalitatebuvnieciba.lv, ziņu portālos lsm.lv un TVNET. Tāpat tiks nodrošināta interaktīva iespēja piedalīties dažādos balsojumos arī diskusiju paneļos. Plašāka informācija konferences mājaslapā.

Konferences sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte un Ilgtspējīgas būvniecības padome.
Konferences atbalstītāji: Latviešu nacionālā apvienība Kanādā, Palīdzības un attīstības fonds Latvijai, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, SIA “BIM Solutions” un SIA “InfoEra Latvia”, Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio vienotais ziņu portāls lsm.lv.