Uzsāk sarunas par ģenerālvienošanās parakstīšanu

Image for Uzsāk sarunas par ģenerālvienošanās parakstīšanu

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība otrdien, 27.martā, organizē tikšanos ar Latvijas Celtnieku arodbiedrības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Būvnieku asociācijas, biedrības “Latvijas Ceļu būvētājs” un citu darba devēju organizāciju pārstāvjiem, lai uzsāktu sarunas par ģenerālvienošanās parakstīšanu, šādi panākot vienošanos par minimālo atalgojumu būvniecības nozarē.

Vienlaikus turpinās aktīvas sarunas ar nozares darba devējiem, lai apzinātu būvuzņēmēju gatavību atbalstīt ģenerālvienošanās iniciatīvu. Lai nozares koplīgumu būtu iespējams noslēgt, nepieciešams vismaz 50% no nozares kopējā apgrozījuma veidojošo uzņēmumu atbalsts.

“Pēc vairākus mēnešus ilgām sarunām ar simtiem Latvijas uzņēmēju, esam guvuši pārliecību, ka liela uzņēmēju daļa apzinās ēnu ekonomikas problemātiku un ir gatavi atbalstīt ģenerālvienošanās noslēgšanu. Paralēli ir nepieciešams panākt visām pusēm pieņemamu ģenerālvienošanās saturu un Saeimas atbalstu virsstundu apmaksas kārtības jautājumā un uzņēmējus motivējošu instrumentu veidā,” norāda Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

“Ģenerālvienošanās nozarē ir stratēģiski svarīgs virziens sabiedrībai un valstij. Būvniecības nozare ir pavisam tuvu ģenerālvienošanās noslēgšanai. Tā ir iespēja darba devējiem un arodbiedrībai pašiem vienoties par nosacījumiem nozarē. Ģenerālvienošanās ir instruments, ar kuru nodrošina augstāku, godīgāku  uzņēmumu konkurētspēju, būtisku darba samaksas pieaugumu, atalgojuma legalizēšanu un augstākas sociālās garantijas darbiniekiem. Ģenerālvienošanās noslēgšana cels visas nozares un celtnieku darba prestižu Latvijā,” atzīmē LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns.

Pēc organizāciju vadītāju tikšanās plānota preses konference plkst.13:30, kurā mediju pārstāvjus iepazīstinās ar Partnerības un arodbiedrību panākto vienošanos par ģenerālvienošanās saturu, kā arī tālākajiem soļiem koplīguma parakstīšanā.

Preses konferencē piedalīsies:

  • Baiba Fromane, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja;
  • Jevgeņijs Servuts, Latvijas Celtnieku arodbiedrības priekšsēdētājs;
  • Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;
  • Andris Bērziņš, biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs;
  • Normunds Grīnbergs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents.

Norises vieta: Latvijas Būvuzņēmēju partnerības birojs, Elizabetes iela 85a/1, 3.stāvs.

Ģenerālvienošanās par minimālo atalgojumu ir koplīgums starp darba devējiem un darba ņēmējus pārstāvošajām organizācijām, kas iegūst obligātu raksturu un attiecas uz visiem nozarē nodarbinātajiem, ja to noslēdz vismaz 50% no nozares kopējā apgrozījuma veidojošajiem uzņēmumiem. Līdz ar to darba devējam ir pienākums maksāt darbiniekam atalgojumu, kas nav mazāks par attiecīgai profesijai ar ģenerālvienošanos noteikto atalgojuma līmeni. Eiropas valstīs šādi visai nozarei saistoši koplīgumi par minimālo atalgojumu tiek izmantoti kā efektīvs instruments darbinieku tiesību aizsardzībai, kvalificēta un motivēta darbaspēka atbalstīšanai. Vienlaicīgi minimālo algu līmeņi kalpo cīņai ar ēnu ekonomiku un aplokšņu algām.