Uzsākts semināru cikls par Ģenerālvienošanās praktisko piemērošanu

Image for Uzsākts semināru cikls par Ģenerālvienošanās praktisko piemērošanu

12. martā Partnerība sadarbībā ar Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrību (LBNA) un Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) Valsts ieņēmu dienesta administratīvajā ēkā Rīgā organizēja semināru par praktisku Ģenerālvienošanās piemērošanu būvniecības nozarē. 

Semināra mērķauditorija – uzņēmumu vadītāji, finanšu un personāla vadītāji, grāmatveži, kuri ikdienā saskaras ar praktiskiem jautājumiem, piemēram, kas ir Ģenerālvienošanās un uz ko tā attiecas, kādas ir izmaiņas darba samaksā pēc Ģenerālvienošanās stāšanās spēkā, kā arī par Ģenerālvienošanās piemērošanu dažādos nodokļu maksāšanas režīmos un uzraudzību. 

Semināru atklāja Parterības vadītājs Gints Miķelsons, uzsverot:

“Darbs pie Ģenerālvienošanās ir ar piecu gadu ilgu vēsturi un dažādiem attīstības soļiem. Iesaistīts šajā procesā ir bijis ikviens nozarē strādājošais. Ņemot vērā būvniecības nozares lomu tautsaimniecībā ar aptuveni 2 miljardu eiro apgrozījumu gadā un 80 tūkstošiem speciālistu, nozares pievienotā vērtība 2018. gadā veidoja ap 300 miljoniem eiro lielu nodokļos nomaksāto apjomu. Ģenerālvienošanās ir risinājums ēnu ekonomikas mazināšanai nozarē, kā arī godīgas konkurences veicināšanai. Tāpēc īpaši svarīgi, ka nozare pati spēja vienoties. Sistēma ir jauna un, saprotams, ka tā var radīt papildus neērtības. Šodien esam pārejas posmā, tomēr ilgtermiņā šīs būs pārmaiņas ar pozitīvu rezultātu.” 

Seminārā Partnerības jurists Jēkabs Leiškalns skaidroja Ģenerālvienošanās tiesisko pamatu,  LBNA valdes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Dunskis runāja par Ģenerālvienošanās ietekmi uz darbiniekiem un praktisko tās piemērošanu, LDDK pārstāvis Jānis Pumpiņš  akcentēja Ģenerālvienošanās pašregulācijas jautājumu, bet noslēgumā VID Nodokļu administrēšanas risku vadības daļas vadītāja Natālija Fiļipoviča sniedza analīzi par situāciju būvniecības nozarē pirms un pēc Ģenerālvienošanās noslēgšanas.  

Seminārs tika translēts  tiešraidē LDDK un Partnerības Facebook lapā, kur to ir iespējams noskatīties.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību plānotie klātienes semināri (19.03. Daugavpils, 26.03. Valmiera, 02.04. Jelgava, 09.04. Liepāja) par Būvniecības nozares ģenerālvienošanās praktisku piemērošanu tiek atcelti un tiks aizstāti ar vienu tiešsaistes semināru. Par tā norisi (datumu, laiku, platformu) informēsim.