Valdība un būvniecības nozare parakstīs sadarbības memorandu par ēnu ekonomikas mazināšanu nozarē

Image for Valdība un būvniecības nozare parakstīs sadarbības memorandu par ēnu ekonomikas mazināšanu nozarē

Otrdien, 31. maijā, Būvniecības nedēļas ietvaros tiks parakstīts Latvijas valdības un būvniecības nozares sadarbības memorands par ēnu ekonomikas mazināšanu nozarē. Vienlaikus ar sadarbības memoranda parakstīšanu tiks apstiprināts arī rīcības plāns 2016.-2018. gadam par prioritāri veicamajiem uzdevumiem.

Sadarbības memorandu ar būvniecības nozari parakstīs Ministru prezidents Māris Kučinskis, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola. Tas paredz uzdevumu trīs gadu laikā ēnu ekonomikas īpatsvaru nozarē samazināt uz pusi, vienlaikus stimulējot kvalitatīvas, drošas un ilgtspējīgas būvniecības nozares attīstību Latvijā.

“Sekmīgai būvniecības nozares attīstībai Latvijā ir nepieciešams komplekss un visaptverošs skatījums. Daudzi jautājumi, kas jārisina, ir plašāki par vienas ministrijas atbildību, tāpēc ir svarīgi valdības līmenī vienoties ar uzņēmējiem par kopīgu darbu. Abām pusēm sadarbojoties, mēs varam daudz efektīvāk sasniegt izvirzīto mērķi ēnu ekonomikas mazināšanai un nozares attīstībai,” norāda Ministru prezidents Māris Kučinskis.

“Viens no tautsaimniecības attīstības priekšnosacījumiem ir uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana un tiesiskuma nodrošināšana, kur nozīmīga loma ir arī ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumiem. Būvniecības jomas sakārtošanā ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi ir prioritāte, tādēļ esmu gandarīts par nozares iniciatīvu ieviest pašregulācijas mehānismu. Ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumu plāns, ikgadējs monitorings un labāko risinājumu piemērošana ir vērtīgs nozares pārstāvju pienesums būvniecības nozares izaugsmes un konkurētspējas nodrošināšanai,” norāda Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

“Būvniecība Latvijā ir viena no nozarēm ar visaugstāko ēnu ekonomikas īpatsvaru. Jaunākie dati parāda, ka tās īpatsvars sasniedz 40%. Tas ir gandrīz uz pusi vairāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Ir jāsaprot, ka tieši uzņēmēji visvairāk cieš no ēnu ekonomikas, jo nevar investēt modernās un inovatīvās pieejās, bet tā vietā ir spiesti cīnīties ar zemāko cenu,” uzsver Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane, norādot, ka ēnu ekonomika rada gan kvalitātes, gan drošības riskus, kā arī apdraud nozares konkurētspēju un attīstību ilgtermiņā.

Pēc memoranda parakstīšanas notiks trīs paneļdiskusijas, kurās nozares un valsts institūciju pārstāvji diskutēs par rīcības plānā definētajiem uzdevumiem. Tiks apskatīti jautājumi par pasākumiem ēnu ekonomikas mazināšanai, būvniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanai, kā arī investīciju vides uzlabošanai.

Būvniecības nedēļu organizē Būvniecības valsts kontroles birojs sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi, kā arī ar citām nozares nevalstiskajām organizācijām.

 

Mediju pārstāvju ievērībai!

Žurnālisti laipni aicināti piedalīties memoranda parakstīšanā otrdien, 31. maijā, plkst. 10.30 Hotel Bergs Stikla zālā (5.stāvs), Berga Bazārs, Elizabetes ielā 83/85, Rīga.

Lūdzam savu dalību pasākumā iepriekš pieteikt telefoniski vai ar e-pasta starpniecību.