2020. gada jaunumi būvniecības nozarē

Image for 2020. gada jaunumi būvniecības nozarē

Iestājoties 2020. gadam, būvniecības nozari sagaidīja vairākas pārmaiņas likumdošanā, kas ietekmē daudzu būvuzņēmēju ikdienas darbu un nozari kopumā.

EDLUS lietošanas paplašināšanās

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri  EDLUS sistēma jānodrošina arī tādos būvlaukumos, kuros darbi izmaksā 350 000 EUR un vairāk (šobrīd – 1 milj. un vairāk), tādējādi vispārīgi paplašinot EDLUS lietošanu. Tas veicinās ēnu ekonomikas mazināšanu arī pārējā būvniecības sektorā un nodrošinās vienlīdzīgus spēles noteikumus starp būvniecības uzņēmumiem. EDLUS plašāka lietošana arī ļaus efektīvāk uzraudzīt tirgu, mazinot krāpšanās iespējas ar darba laika uzskaiti būvlaukumos.

EDLUS datu obligāta nodošana VEDLUDB

Sākot ar 2020. gada februāri (nododot datus par 2020. gada janvāri) galvenajam būvdarbu veicējam būs nodod EDLUS dati vienotai elektroniskā darba laika uzskaites datubāzei (VEDLUDB) par katras būvlaukumā strādājošās personas darba laiku.

BIS sistēmas obligāta lietošana

Sākot ar š.g. 1. janvāri visa nepieciešamā dokumentācija jauniem būvniecības projektiem notiks tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS) – dokumentācijas iesniegšana, lēmumu pieņemšana un saskaņojumu veikšana. Izņēmums saglabāsies uz tiem būvniecības procesiem, kuri jau ir iesākti papīra veidā – šos procesus varēs pabeigt papīra veidā.

Atcelta reversā PVN maksāšanas kārtība

Sākot no 2020.gada 1. janvāra, komersantiem, kuri veic būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektrisko aparatūru piegādes, būs jāpiemēro PVN vispārīgā maksāšanas kārtība, ņemot vērā, ka Eiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību.

Minimālā alga būvniecībā – 780 eiro

Atgādinām, ka 2019. gada 3. novembrī stājās spēkā ģenerālvienošanās par minimālo algu būvniecībā, nosakot 780 eiro lielu minimālo bruto algu un 4,67 eiro minimālo stundas tarifa likmi visā būvniecības nozarē. Tā nosaka arī iespēju saņemt 5% piemaksu, ja nodarbinātais ir ieguvis profesijai atbilstošu izglītību, tādējādi garantējot 820 eiro minimālo algu.