Paplašina elektroniskas darba laika uzskaites ieviešanu būvlaukumos zem 1 milj. eiro

Image for Paplašina elektroniskas darba laika uzskaites ieviešanu būvlaukumos zem 1 milj. eiro

Saeima galīgajā lasījumā pieņem izmaiņas likumā  “Par nodokļiem un nodevām” attiecībā uz elektronisko darba laika uzskaiti būvniecības darbos, paplašinot elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešanu zemāku izmaksu būvlaukumos, sākot no 350 000 EUR. Tāpat izmaiņas paredz pagarināt termiņu vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes (VEDLUDB) izveidošanai, kā arī  pilnveidot tehniskās prasības EDLUS sistēmām.

EDLUS paplašināšana

Sākot ar 2020. gadu EDLUS sistēma būs jānodrošina arī tādos būvlaukumos, kuros darbi izmaksā 350 000 EUR un vairāk (šobrīd – 1 milj. un vairāk), tādējādi vispārīgi paplašinot EDLUS lietošanu. Tas veicinās ēnu ekonomikas mazināšanu arī pārējā būvniecības sektorā un nodrošinās vienlīdzīgus spēles noteikumus starp būvniecības uzņēmumiem. EDLUS plašāka lietošana arī ļaus efektīvāk uzraudzīt tirgu, mazinot krāpšanās iespējas ar darba laika uzskaiti būvlaukumos.

Tehniskās prasības

Lai nodrošinātu to, ka būvlaukumos izmantotās EDLUS sistēmas ir atbilstošas noteikumiem, uzticamas un nepieļauj krāpšanās riskus, likuma izmaiņas paredz jaunas tehniskās prasības pašām sistēmām, piemēram, nodrošināt sistēmas pieejamību 96,7% mēneša ietvaros un nosacījumu, ka EDLUS sistēmai ir jābūt veiktam ārējam drošības auditam, kas apstiprina atbilstību likuma prasībām.

Likumā ir precizēts, cik ilgi objektā jābūt nodrošinātai EDLUS sistēmai, t.i. līdz pēdējam ierakstam būvdarbu žurnālā par būvdarbu pabeigšanu. Savukārt, ja būvdarbu žurnāla nav, tad līdz pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanai.

Ņemot vērā, ka EDLUS ievadītie dati tiks ilgtermiņā uzkrāti vienotajā datubāzē, vadoties pēc tās, būs iespēja analizēt datus un novērot tendences saistībā ar būvnieku darbu un nostrādāto stundu apjomu. Tāpēc ir īpaši svarīgi, lai iegūtie dati būtu kvalitatīvi un lai sistēma paredzētu kļūdainas informācijas labošanas iespējas. Likuma izmaiņas nosaka, ka, labojot kļūdainus datus, būs jāiesniedz sākotnēji reģistrētie dati, kuriem blakus varēs tos labot, norādot paskaidrojumu.

Izmaiņas likumā arī nosaka, ka autovadītājus, kas būvlaukumā piegādā materiālus, reģistrēt nevajadzēs.

VEDLUDB izveide un datu nodošana

Līdz šī gada beigām plānots izveidot vienoto elektronisko darba laika uzskaites datubāzi, kas tiks integrēta Būvniecības informācijas sistēmā. VEDLUDB mērķis ir analītiska instrumenta izveide, lai efektivizētu tirgus uzraudzību nodokļu nomaksas kontrolē. Ko tas nozīmē praktiski? Sākot ar 2020. gada februāri (nododot datus par 2020. gada janvāri) galvenajam būvdarbu veicējam būs jāsāk nodot EDLUS dati VEDLUDB par katras būvlaukumā strādājošās personas darba laiku. Līdz 2019. gada oktobrim tiks izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks vienotu, standartizētu kārtību, kādā tiek iesniegti dati VEDLUDB.

Vairāk par EDLUS