Aktualitātes EDLUS izmantošanā

Image for Aktualitātes EDLUS izmantošanā

Elektroniskā darba laika uzskaites sistēma ir paredzēta ne tikai formālai darba laika uzskaitei, bet tas ir rīks, kas daudz plašākā nozīmē ļauj monitorēt darba produktivitāti un kontrolēt procesus būvniecības laukumā. Ar šādu secinājumu Partnerības vadītājs Gints Miķelsons atklāja LBP rīkoto vebināru “Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas lietošanas aktualitātes”, kurā trešdien, 30.martā, piedalījās ap 70 dalībniekiem.

Atklājot vebināru, Partnerības vadītājs G. Miķelsons iepazīstināja klātesošos ar nozares aktualitātēm un biedrības darbības virzieniem. LBP jurists Aigars Paegle izstāstīja par normatīvo aktu prasībām sistēmas lietošanai, ka arī par neskaidrībām, ar ko bieži saskaras sistēmas lietotāji. Savukārt EDLUS administrators un datu drošības speciālists Intars Bļodnieks kopā ar kolēģi no Datu Tehnoloģijas Grupas Jāni Lizanderu iepazīstināja ar sistēmas darbību un iespējām, ka arī ar tehnoloģiskiem jauninājumiem, piemēram, alkometru sasaisti ar EDLUS.

Elektroniskās darba laika uzskaites sistēma nodrošina nodarbināto personu darba laika elektronisku reģistrāciju, uzskaiti un fiksēto datu glabāšanu, tos tālāk nododot Vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUB). Vairāk informācijas: https://www.latvijasbuvnieki.lv/edlus/lbp-edlu

Vebinārs tika organizēts ar Innovation Norway projekta Nr. 2019/101977 “Sociālā dialoga veicināšana, lai mazinātu nedeklarētu darbu un uzlabotu darbinieku darba apstākļus” atbalstu.