Būvniecības nozares ģenerālvienošanās par minimālo algu

Informācija un analīze

Dalība Eiropas Būvniecības industrijas federācijā (FIEC)

Informācija un analīze

Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei

Informācija un analīze

Grozījumi Būvniecības likumā

Informācija un analīze

Būvniecības tipveida līgumu noteikumi

Informācija un analīze

Rokasgrāmatas projekts apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu veikšanai

Informācija un analīze

Vadlīnijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai

Informācija un analīze

Valdības un būvniecības nozares sadarbības memorands

Informācija un analīze