Darbseminārs par EDLUS efektivitātes izvērtējumu

Image for Darbseminārs par EDLUS efektivitātes izvērtējumu

9. septembrī notiks tiešsaistes tikšanās – darbseminārs – ar valsts pārvaldes iestāšu pārstāvjiem par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) efektivitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Seminārs sāksies plkst. 14.00 un tiešsaistes saite tiks nosūtīta pirms pasākuma. Lūgums pieteikties, rakstot uz birojs@latvijasbuvnieki.lv

Semināra laikā dalībnieki diskutēs par 11. augusta valdības sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešanu būvniecībā, kur nepilnu trīs gadu periodā kopš tās ieviešanas, analizēti Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas pārbaudēs konstatētie dati.

Pasākums ir īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada plānošanas periodā, programmas “Sociālais dialogs – pienācīgs darbs” programmas (Social Dialogue Decent Work Programme) atbalstu, projekta numurs 2019/101977.