Izsludināta reģistrēšanās ilgtspējas sertifikācijas DGNB konsultantu mācībām

Image for Izsludināta reģistrēšanās ilgtspējas sertifikācijas DGNB konsultantu mācībām

Trīs dienu klātienes kursi vai piecu dienu tiešsaistes kursi notiks maijā un šobrīd līdz 20. aprīlim ir iespējams tiem pieteikties. Mācību kursu par ilgtspējīgu ēku plānošanu un būvniecību vadīs starptautisks lektors Levan Ekhvaia. Mācībās analizētas tās darbības jomas un procesi, kuros tiešā veidā ir iesaistīti būvniecības nozares profesionāļi, ar mērķi plānot un būvēt ilgtspējīgāk.

Tēmas aktualitāte:

  • Šobrīd ir pieejama alternatīva zaļo publisko iepirkumu prasību piemērošanas kārtībā, respektīvi pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prasību publiskā iepirkumā sertificēt būvprojektu un ēku atbilstoši kādai no starptautiski atzītām ilgtspējas sertifikācijas sistēmām (BREEAM, LEED, DGNB u.c.).
  • Sākot ar 2024.gada 1. janvāri stājās spēkā grozījumi, kas paredz papildināt preču un pakalpojumu grupas, kurām publiskajā iepirkumā obligāti piemērojams zaļais iepirkums, ar jaunu grupu par trešās grupas ēku būvniecību, pārbūvi, projektēšanu un nojaukšanu.

Mācības organizē CMB Inženieru kompetences centrs sadarbībā ar Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e. V. un Latvijas Būvuzņēmēju apvienība un Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi.

Detalizēta informācija ir pieejama CMB mājaslapā.