Jaunās publisko iepirkumu vadlīnijas – solis ceļā uz drošu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu būvniecību

Image for Jaunās publisko iepirkumu vadlīnijas – solis ceļā uz drošu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu būvniecību

Atteikšanās no zemākās cenas principa publiskajos iepirkumos par labu saimnieciskajam izdevīgumam, ievērojot izstrādātās vadlīnijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai būvdarbu iepirkumos ir būtiski priekšnoteikumi ne tikai ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecības nozarē, bet arī būvniecības kvalitātes veicināšanai. Ar šādu secinājumu 27. aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā noslēdzās konference “Saimnieciskais izdevīgums būvniecības iepirkumos”, kuru organizēja Latvijas Būvuzņēmēju partnerība (LBP) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un Latvijas Arhitektu savienību (LAS).

Konferencē tika prezentētas vadlīnijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai būvdarbu, projektēšanas, kā arī apvienotajos būvdarbu un projektēšanas iepirkumos. Vadlīnijas izstrādātas ar mērķi atvieglot pasūtītāju darbu un padarīt skaidrāku pretendentu vērtēšanu. Šīs vadlīnijas precizēs Publisko iepirkumu likumā noteikto kritēriju piemērošanu un ļaus iepirkumos nodrošināt vislabāko attiecību starp kvalitāti un cenu.

“Ir sperts liels solis ceļā uz skaidrākiem spēles noteikumiem visām iepirkumos iesaistītajām pusēm. Ceram, ka vadlīnijas būs noderīgs palīgs pasūtītājiem jaunā regulējuma veiksmīgā ieviešanā. Vienlaikus ir nepieciešams turpināt darbu pie vadlīniju pilnveidošanas, lai pasūtītājiem būtu iespēja vēl precīzāk piemērot atbilstošākos kritērijus konkrētajam iepirkumam,” uzsvēra LBP vadītāja Baiba Fromane.

Lai gan jaunais regulējums no pasūtītāja prasīs daudz gudrāku pieeju vēlmju definēšanā, Baiba Fromane uzsver, ka ilgtermiņā ieguvēji būs visi – gan uzņēmēji, kuriem vairs nebūs jācīnās par izdzīvošanu cenu dempinga apstākļos, gan pasūtītāji, kuri iegūs kvalitatīvāku produktu, gan arī sabiedrība, kurai būs pieejamas drošākas, kvalitatīvākas un ilgtspējīgākas būves.

“Izstrādājot Metu konkursu labas prakses nolikumu, kā arī projektēšanas pakalpojumu iepirkumu saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijus, pirmkārt, LAS vēlas veidot pasūtītāju izpratni par arhitektūras pakalpojumu pasūtīšanas specifiku. Otrkārt, vēlamies veicināt tādu iepirkumu praksi, kur līguma izpildē satiekas pasūtītājs, kurš labi zina savas vēlmes un vajadzības, apzinās atbildību par publiskā finansējuma izlietojumu kā projektēšanas vai būvdarbu pasūtījuma brīdī, tā arī būves ekspluatācijas laikā, un pakalpojumu sniedzējs – kompetents pasūtītāja padomdevējs ar vēlmi un spēju dot pasūtītāja uzdevumam optimālu risinājumu, kā arī sniegt pakalpojumu atbilstoši visaugstākajiem profesijā pieņemtas labas prakses standartiem,” norāda LAS viceprezidente Elīna Rožulapa.

Savukārt Dace Gaile, IUB vadītāja, izceļ: “Izstrādāt profesionālus, aktuālus un praktiski pielietojamus vērtēšanas kritērijus, lai iepirkumā sasniegtu visizdevīgāko rezultātu, ir nozīmīgs uzdevums un arī izaicinājums profesionālajām organizācijām. Iepirkumu uzraudzības birojs novērtē nozaru organizāciju ieguldīto darbu un sniedz atbalstu šī darba veikšanā un popularizēšanā.”

Prezentācija: LBP_27.04._Konferences_prezentacija.pdf