Konference “Drošs, profesionāls un ilgtspējīgs darbs būvniecībā”

Image for Konference “Drošs, profesionāls un ilgtspējīgs darbs būvniecībā”

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība 2022. gada 15. decembrī aicina uz konferenci “Drošs, profesionāls un ilgtspējīgs darbs būvniecībā”. Izaicinājumi nozarē 2023. gadā.

Aicināti piedalīties ministriju, valsts institūciju un nozares NVO un uzņēmumu pārstāvji. Pieteikšanās: birojs@latvijasbuvnieki.lv.

Foto: konferences dalībnieku diskusija

Skatiet konferences:

Pasākums ir īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada plānošanas periodā, programmas “Sociālais dialogs – pienācīgs darbs” programmas (Social Dialogue Decent Work Programme) atbalstu, projekta numurs 2019/101977.