Latvijas Būvuzņēmēju partnerībai pievienojas VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs”

Image for Latvijas Būvuzņēmēju partnerībai pievienojas VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs”

Latvijas Būvuzņēmēju partnerībai pievienojas VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” (LAU), kas ir lielākais valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu uzņēmums valstī.

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9092 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.

“Aicinām iesaistīties Latvijas Būvuzņēmēju partnerības ikdienas darbā un organizētajos pasākumos ikvienu Latvijas būvniecības uzņēmumu neatkarīgi no to lieluma un specializācijas, kas vēlas sniegt savu ieguldījumu ilgtspējīgas būvniecības nozares veidošanā,” norāda Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

Lai saņemtu papildu informāciju par iestāšanos Partnerībā, aicinām rakstīt uz birojs@latvijasbuvnieki.lv.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība apvieno vairāk nekā 30 būvuzņēmējus, kuru kopējais gada apgrozījums pārsniedz 300 miljonus eiro. Partnerības darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu būvniecības nozari, kuras pamatā ir drošība, kvalitāte un ilgtspēja.