Valdība apstiprina noteikumus par tipveida līgumiem publiskajos būvdarbos

Image for Valdība apstiprina noteikumus par tipveida līgumiem publiskajos būvdarbos

Šodien 5. jūlija Ministru kabineta sēdē valdība ir apstiprinājusi noteikumu projektu par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu.

Noteikumi paredz ieviest publiskajos būvdarbu līgumos vienotus būvdarbu pieņemšanas – nodošanas un samaksas noteikumus, kā arī vienotus līgumsaistību izpildes garantijas noteikumus. Vienota kārtība veicinās publisko būvdarbu procesa caurspīdīgumu un konkurenci, kā arī mazinās nekvalitatīvu būvdarbu risku.

“Tipveida līgumi publiskajos būvdarbu līgumos ir būtisks solis publiskā iepirkuma standartizācijā un efektivitātes uzlabojumā, kur ieguvēji būs gan pasūtītāji, gan būvnieki. Šī brīža apstākļos ļoti būtiski, ka jaunie līguma nosacījumi paredz obligāti izmantot izmaksu indeksācijas metodi. Lai arī Ministru kabineta noteikumi stājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri,  tomēr aicinām publiskos pasūtītājus jau sākot ar šī gada 1. augustu izmantot šo risinājumu savos jaunajos būvdarbu tenderos un līgumos,” uzsver Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons.

Noteikumu projekts paredz pienākumu iekļaut publiskajā būvdarbu līgumā noteikumus par cenu indeksāciju, bet neparedz indeksācijas noteikumus. Konkrēts indeksācijas modelis ir jānosaka pasūtītājam, ņemot vērā konkrētās būvniecības ieceres raksturojumu, ar ieceres īstenošanu saistītus riskus, kā arī pasūtītāja vēlamo modeli sadārdzinājuma riska pārvaldīšanā. Svarīgi uzsvērt, ka pasūtītājam ir jānodrošina līgumsaistību izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus pilnā apjomā, tai skaitā paredzot rezervi līgumcenas indeksācijas iedarbināšanai.

Paredzēts, ka regulējums attieksies uz publiskajiem būvdarbu iepirkumiem, kas ir izsludināti sākot ar 2023. gada 1.janvāri. 

Ar noteikumu projektu ir iespējams iepazīties šeit: EM_tipveida_ligumi.

Ekonomikas ministrijas izstrādātās vadlīnijas būvdarbu līguma cenas indeksācijai ir pieejamas šeit.