MK lemj vienotās elektroniskā darba laika uzskaites datu bāzes turētāja funkciju deleģēt Partnerībai

Image for MK lemj vienotās elektroniskā darba laika uzskaites datu bāzes turētāja funkciju deleģēt Partnerībai

Šodien Ministru Kabineta sēdē tika apstiprināts Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par vienotās elektroniskā darba laika uzskaites datu bāzes (VEDLUDB) turētāja funkciju deleģēšanu Latvijas Būvuzņēmēju partnerībai (LBP). Tādējādi MK līdz šī gada 1.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz Saeimai grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz noteikt VEDLUDB turētāju un tā pienākumus.

Saskaņā ar likumu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” no 2017.gada 1.oktobra tiek ieviesta elektroniskā darba laika uzskaite būvniecībā. Lai apkopotu un glabātu normatīvajos aktos noteiktos datus, kā arī izsniegtu pieejas uzkrātajiem datiem Valsts darba inspekcijai, Valsts ieņēmumu dienestam, Būvniecības valsts kontroles birojam un citām normatīvajos aktos paredzētajām iestādēm to funkciju veikšanai, līdz 2019.gada 1.janvārim ir jāizveido vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze.

“Latvijas Būvuzņēmēju partnerība kā lielākā būvniecības uzņēmumus pārstāvošā organizācija ir apņēmusies investēt gan savus intelektuālos, gan finanšu resursus vienotās elektroniskā darba laika uzskaites datu bāzes uzturēšanā, kā arī pieeju nodrošināšanā. Partnerības piedāvātais risinājums ir ne tikai finansiāli izdevīgāks, bet arī efektīvāks un ļaus nodrošināt elastīgāku un vienkāršāku sistēmas uzturēšanu un iespējamu VEDLUDB izmaiņu veikšanu nākotnē,” norāda Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma regulējumu, kas paredz iespēju deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, Partnerība ir sagatavojusi koncepciju par VEDLUDB izveidošanu, darbības nodrošināšanu un minētās funkcijas nodrošināšanai nepieciešamo finansējuma modeli. Partnerības ieskatā VEDLUDB izveides un darbības nodrošināšanas nodošana privātpersonai nodrošinās efektīvu un drošu funkcijas veikšanu un ievērojami samazinātu izdevumus, kas nepieciešami minētās funkcijas nodrošināšanai.

Saeima 22.jūnijā pieņēma izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām”, paredzot no šī gada 1.oktobra ieviest elektronisko darba laika uzskaiti trešās grupas jaunbūvēs un būvdarbos virs 1 miljona euro. Grozījumi paredz, ka ģenerāluzņēmējs būs atbildīgs par elektronisko darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu un uzturēšanu būvlaukumā, kā arī par datu glabāšanu līdz to nodošanai vienotā datu bāzē.