MK nolemj virzīt Saeimai grozījumus par elektroniskās darba laika uzskaites ieviešanu no oktobra

Image for MK nolemj virzīt Saeimai grozījumus par elektroniskās darba laika uzskaites ieviešanu no oktobra

Ministru kabineta lēmums virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz aizstāt ģenerāluzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēju valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) parādu segšanu ar elektronisko darba laika uzskaiti, ir solis tuvāk aplokšņu algu izskaušanai būvniecībā. Tas kopsakarā ar ģenerālvienošanās noslēgšanu par minimālo algu līmeņiem ļaus ievērojami samazināt ēnu ekonomikas apjomu būvniecības nozarē, uzsver Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

Pozitīva Saeimas lēmuma gadījumā elektronisko darba laika uzskaiti būvlaukumos plānots ieviest no 2017. gada 1. oktobra trešās grupas būvju būvniecībā vai būvdarbos, kuru izmaksas veido 1 miljonu eiro vai vairāk. Grozījumu projektā paredzēts, ka ģenerāluzņēmējs būs atbildīgs par elektronisko darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu un uzturēšanu būvlaukumā, kā arī par datu glabāšanu līdz to nodošanai vienotā datu bāzē. Par katras būvlaukumā nodarbinātās personas elektronisko darba laika reģistrēšanu būvlaukumā atbildīgs ir attiecīgās personas darba devējs un pati nodarbinātā persona.

“Ģenerālvienošanās par minimālo algu līmeņiem būvniecībā strādās tikai kopā ar elektronisko darba laika uzskaiti. Šie instrumenti būs efektīvākais risinājums ēnu ekonomikas, īpaši aplokšņu algu mazināšanai nozarē,” uzsver Baiba Fromane.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība aktīvi mēģina panākt ģenerālvienošanās noslēgšanu par minimālajām algām. Šo, Latvijas Darba likumā paredzēto, bet līdz šim neizmantoto instrumentu slēdz nozares darba devēji un arodbiedrības, paredzot, ka šī vienošanās kļūst saistoša visai nozarei.