Partnerība iepirkumu speciālistus visā Latvijā iepazīstinājusi ar saimnieciskā izdevīguma metodoloģiju iepirkumiem

Image for Partnerība iepirkumu speciālistus visā Latvijā iepazīstinājusi ar saimnieciskā izdevīguma metodoloģiju iepirkumiem

Šodien ar konferenci Daugavpilī Latvijas Būvuzņēmēju partnerība noslēdz konferenču ciklu par saimnieciskiem iepirkumiem, kurā iepirkumu un būvniecības speciālisti no visas Latvijas iepazinās ar Partnerības, Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) un Latvijas Arhitektu savienības (LAS) izstrādāto saimnieciskā izdevīguma vērtēšanas metodoloģiju būvdarbu, kā arī apvienotajiem projektēšanas un būvniecības iepirkumiem. Tās mērķis ir atvieglot pasūtītāju darbu saimnieciskā izdevīguma kritēriju piemērošanā, ļaujot iepirkumu vērtēšanā nodrošināt vislabāko attiecību starp kvalitāti un cenu.

“Ar konferencēm reģionos mūsu mērķis bija veicināt kvalitāti publiskajos iepirkumos, kas ļautu sabiedrībai iegūt visiem izdevīgāko un ilgtspējīgāko risinājumu. Profesionalitāte publiskajos iepirkumos tiešā veidā ietekmē arī godīgas konkurences veidošanos būvniecības nozarē, atvieglojot godprātīgu un ilgtspējīgi domājošu būvniecības uzņēmumu darbību,” norāda Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

Partnerība Latvijas reģionos rosinājusi diskusiju arī par apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu priekšrocībām, tostarp saīsinātu būvniecības laiku, kā arī mazākiem projektētāja, būvuzņēmēja un pasūtītāja strīdus riskiem. Rietumvalstīs apvienoto iepirkumu veikšana kļūst aizvien izplatītāka, taču Latvijā šādas iepirkumu metodes pielietošana aizvien ir retums. Šī iemesla dēļ Partnerība sadarbībā ar IUB, LAS un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izstrādājusi rokasgrāmatas projektu apvienotajiem projektēšanas un būvniecības iepirkumiem, kurā ietverti ieteikumi šī iepirkuma veida efektīvākai izmantošanai. Interesentus aicinām pievienoties diskusijās par dokumenta galīgās versijas izstrādi, izsakot savus priekšlikumus un ieteikumus satura pilnveidošanai.

Partnerība būvniecības uzņēmumu vadītājiem visā Latvijā turpināja prezentēt iniciatīvu par ģenerālvienošanās noslēgšanu par minimālās algas līmeņiem būvniecības nozarē, kas ievērojami ļaus samazināt aplokšņu algu īpatsvaru būvniecībā.