Partnerība konceptuāli iebilst pret valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nomaksas daļēju pārlikšanu uz ģenerāluzņēmējiem

Image for Partnerība konceptuāli iebilst pret valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nomaksas daļēju pārlikšanu uz ģenerāluzņēmējiem

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir izskatījusi Finanšu ministrijas atsūtīto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu precizētajā redakcijā, kādā tas tika iesniegts 2016.gada 13.septembrī Latvijas Būvniecības padomei. Partnerība konceptuāli iebilst pret valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nomaksas daļēju pārlikšanu uz ģenerāluzņēmējiem.

Ar pilno atzinuma tekstu var iepazīties šeit – Atzinums_14.09.2016.pdf.