Partnerība pauž neizpratni par virzītajām EDLUS sistēmas prasībām

Image for Partnerība pauž neizpratni par virzītajām EDLUS sistēmas prasībām

Partnerība oficiālajā vēstulē vērsusies pie augstākajām amatpersonām ar neizpratni par Finanšu un Ekonomikas ministrijas ierosinātajiem Ministru kabineta Noteikumiem, kas nosaka prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmām (EDLUS). Partnerība virzītās prasības uzskata par nesamērīgām, neatbilstošām EDLUS regulējošam likumam un sākotnējam sistēmas ieviešanas mērķim.

Virzītie Noteikumi paredz jaunas prasības, kuru dēļ būtu jāpārstrādā esošās EDLUS sistēmas, lai arī tās atbilst spēkā esošā likuma prasībām. Tādējādi, būvniecības nozarei tiktu radīti būtiski papildu izdevumi, jo nozare šīs sistēmas ieviesusi un uztur ar saviem līdzekļiem. Pēc Partnerības aplēsēm, izdevumi var pārsniegt pat simts tūkstošu eiro, lai gan Finanšu ministrija Noteikumu izstrādes procesā nav veikusi nekādus aprēķinus potenciālajiem izdevumiem uzņēmumiem. Partnerība uzskata, ka piedāvātais regulējums ir nesamērīgs pret iespējamo ieguvumu. Ministru kabinets nupat ir pieņēmis apņemšanos mazināt nevajadzīgu slogu uzņēmējiem, kuru ļoti atzinīgi vērtē visi būvuzņēmēji. Taču izstrādātie Noteikumi būtu pretrunā ar šo apņemšanos. Jāpiebilst, ka EDLUS sākot no nākamā gada tiks ieviests arī mazākos būvobjektos (sākot no 350 000 eiro), dažos no kuriem šādas prasības izpildīt nemaz nebūtu iespējams.

“EDLUS sistēmām nav jārada papildu administratīvais slogs uzņēmējiem, kas jau šobrīd ir pietiekami augsts. Arī A.K. Kariņa valdības virzītais nulles birokrātijas princips paredz neradīt kārtējo jauno slogu uzņēmējiem. Atkārtoti uzsveram, ka EDLUS sistēmas sākotnēji tika ieviestas kā papildu kontroles rīks pēc pašas nozares iniciatīvas. Tam ir jānodrošina darba laika uzskaite un kontrole būvlaukumos nevis jākļūst par represīvu instrumentu, radot nesamērīgas izmaksas uzņēmējiem,”

uzsver Anna Upena, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājas pienākumu izpildītāja.

Nav saprotams, kādēļ EDLUS tiek pielīdzināts kases aparātiem, nosakot tik pat stingras, nesamērīgi augstas drošības prasības. Pēc Likuma sistēma nekad nav bijusi domāta kā nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskā ierīce vai iekārta, kas paredzēta nodokļu un nodevu aprēķināšanai. Tādējādi Ministru kabineta Noteikumi būtu pretrunā ar Likumā noteikto EDLUS mērķi. EDLUS ļauj kontrolējošajām iestādēm izmantot uzkrātos datus savu funkciju pildīšanai. Līdz ar to uz EDLUS attiecināmajām prasībām jābūt samērīgām ar to, kādam mērķim EDLUS tiek ieviests. EDLUS ir paredzēts tikai kā papildu palīgrīks Valsts ieņēmumu dienestam, analizējot un kontrolējot darba laika uzskaiti nozarē. Turklāt iekļautās prasības attiecībā uz auditācijas pierakstu veidošanai, uzglabāšanai un izsniegšanai būtiski pārsniedz likumā noteikto deleģējumu Ministru kabinetam. Tas nozīmē, ka Ministru kabinetam nemaz nav tiesību šādas prasības noteikt.