Partnerība prezentē rokasgrāmatas projektu apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu veikšanai

Image for Partnerība prezentē rokasgrāmatas projektu apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu veikšanai

Šodien, 22.septembrī, konferencē “Saimnieciskais izdevīgums un godīga konkurence – būvniecības izaugsmes perspektīvas” Valmierā Latvijas Būvuzņēmēju partnerība prezentēja rokasgrāmatas projektu apvienotajiem projektēšanas un būvniecības iepirkumiem, kurā ietverti ieteikumi šī iepirkuma veida efektīvākai izmantošanai. Partnerības ieskatā “projektēt un būvēt” iepirkumi ļauj ievērojami saīsināt būvniecības laiku, turklāt tie mazina riskus, kas ir saistīti ar projektētāja, būvuzņēmēja un pasūtītāja strīdiem.

Lai gan Rietumvalstīs apvienoto iepirkumu veikšana kļūst aizvien izplatītāka, Latvijā šādas iepirkumu metodes pielietošana aizvien ir retums. Neskatoties uz to, ka apvienotajiem projektēšanas un būvdarbu iepirkumiem ir būtiskas priekšrocības – tiek sasniegts vēlamais rezultāts ievērojami īsākā termiņā, samazināti pasūtītāja riski un skaidri noteikta iesaistīto pušu atbildība, apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkums ir sarežģītāks nekā tradicionālais būvniecības iepirkums, kas tiek veikts pēc būvprojekta izstrādes.

Šobrīd rokasgrāmatai ir izstrādāts “zaļais dokuments” jeb pirmā dokumenta projekta versija. Interesentus aicinām pievienoties diskusijās par dokumenta galīgās versijas izstrādi, izsakot savus priekšlikumus un ieteikumus satura pilnveidošanai. Dokuments ir pieejams Latvijas Būvuzņēmēju partnerības mājas lapā.

Konferencē Vidzemes reģiona iepirkumu speciālisti, būvniecības uzņēmēju vadītāji un citi interesenti šodien tika iepazīstināti ar saimnieciskā izdevīguma vērtēšanas metodoloģiju būvdarbu, kā arī apvienotajiem “projektēt un būvēt” iepirkumiem. Vadlīnijās ir ietverti profesionāli, aktuāli un praktiski pielietojami vērtēšanas kritēriji, kas iepirkumos ļaus nodrošināt vislabāko attiecību starp kvalitāti un cenu. Šīs vadlīnijas būs noderīgs palīgs pasūtītājiem jaunā Publisko iepirkumu likumā ietverto kritēriju veiksmīgā piemērošanā.

“Organizējot konferences Latvijas reģionos, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības mērķis ir panākt plašāku un visaptverošāku saimnieciskā izdevīguma kritēriju iedzīvināšanu publisko iepirkumu vērtēšanas procedūrā. Tādējādi vēlamies mazināt nepamatoti lētu piedāvājumu dominanci iepirkumos un veicināt pasūtītāju izvēli par labu kvalitatīviem risinājumiem. Profesionalitāte publiskajos iepirkumos tiešā veidā ietekmē arī godīgas konkurences veidošanos būvniecības nozarē, atvieglojot godprātīgu un ilgtspējīgi domājošu būvniecības uzņēmumu darbību,” norāda Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

“Ir būtiski organizēt būvniecības nozares un iepirkumu speciālistu kopējās tikšanās, lai rastu dažādus risinājumus, analizētu situācijas, dalītos pieredzē, tādējādi iepirkumu procedūru padarot efektīvāku. Rezultātā būtu iespējams gan augstā kvalitātē īstenot vērienīgas idejas, gan lietderīgi ieguldīt finansējumu un izvairīties no negodīgas komercdarbības, saglabājot godīgas konkurences principus. Šī konference ir vēl viens solis uz priekšu būvniecības nozares attīstībā,” norāda Valmieras domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Konferencē tika prezentēta arī iniciatīva par ģenerālvienošanās noslēgšanu par minimālās algas līmeņiem būvniecības nozarē, kas ievērojami ļaus samazināt aplokšņu algu īpatsvaru būvniecībā. Savukārt Ekonomikas ministrija informēja par aktualitātēm būvniecības nozares politikā, tostarp nozarei būtisku likumdošanas iniciatīvu virzību.

Turpmākajos mēnešos līdzīgas konferences plānotas arī Liepājā (27.oktobrī), Jelgavā (24.novembrī) un Daugavpilī (8.decembrī).