Partnerība un Valsts darba inspekcija vienojas par sadarbību darba aizsardzības jomā

Image for Partnerība un Valsts darba inspekcija vienojas par sadarbību darba  aizsardzības jomā

Ņemot vērā, ka šogad ir gaidāms būvniecības apjoma pieaugums un līdz ar to arī lielāks nodarbināto skaits būvlaukumos, ir nepieciešami preventīvi izglītojoši pasākumi par darba aizsardzību nozarē. To tikšanās laikā ar Valsts darba inspekcijas (VDI) direktoru Renāru Lūsi uzsvēra Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

Puses vienojās, ka ir nepieciešama ciešāka Partnerības un VDI sadarbība darba kultūras celšanā, lai efektīvāk vērstu būvnieku uzmanību uz veselībai un dzīvībai svarīgiem jautājumiem. “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir iecerējusi vēl pirms aktīvās būvdarbu sezonas sākuma īpašu uzmanību pievērst darba aizsardzības jautājumiem būvniecībā, vienlaikus jādomā par efektīvākiem veidiem, kā šos jautājumus skaidrot uz vietas būvlaukumos,” sacīja Baiba Fromane.

Savukārt VDI direktors Renārs Lūsis norāda: „Būvniecības nozare vēsturiski ir bijusi VDI pastiprinātas uzmanības fokusā, jo nozarē kopumā ir augsts nereģistrētās nodarbinātības un nelaimes gadījumu risks. Tāpēc ar cerību raugāmies uz potenciālo sadarbības stiprināšanu ar nozari pārstāvošajām organizācijām, jo īpaši ar Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, kas ļautu mums vēl sekmīgāk risināt sarežģītos nozares jautājumus.”

Apspriežot nereģistrēto nodarbinātību būvniecībā, Partnerības vadītāja Baiba Fromane vērsa uzmanību, ka lielākā ēnu ekonomikas daļa slēpjas tieši mazajos privātajos pasūtījumos būvniecībā. “Partnerība jau vairākkārt ir rosinājusi valdībai nelegālās nodarbinātības problēmu būvniecībā risināt, ļaujot remontdarbus kā attaisnotos izdevumus iekļaut gada ienākumu deklarācijā. Tas rada vismaz vienu ieinteresētu personu par pakalpojumu norēķināties godprātīgā veidā, tādējādi sekmējot arī celtnieku izvēli strādāt legāli.”

Sarunas laikā Partnerība aktualizēja arī jautājumu par novecojušiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz būvlaukumā nodarbināto personu darba apliecību izsniegšanu. Esošie noteikumi ir mūsdienu prasībām un digitālai videi neatbilstoši, neļaujot uzņēmumiem darbinieku identifikāciju veikt, piemēram, ar elektroniskām ID kartēm.