Partnerība un VID vienojas par sadarbību elektroniskā darba laika uzskaites sistēmas ieviešanā

Image for Partnerība un VID vienojas par sadarbību elektroniskā darba laika uzskaites sistēmas ieviešanā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sākotnēji nepiemēros sodus par nepilnībām elektroniskā darba laika uzskaites sistēmās būvlaukumos, ļaujot būvniecības uzņēmumiem iedzīvināt jauno kārtību un apmācīt darbiniekus sistēmas lietošanā. Par to šodien Latvijas Būvuzņēmēju partnerības (LBP) biedri pārliecinājās tikšanās laikā ar VID vadību un Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Abas puses vienojās arī par brīvprātīgu pilotpārbaužu organizēšanu Partnerībā ietilpstošo uzņēmumu būvlaukumos, kas ļaus gan būvlaukumā strādājošajiem, gan VID inspektoriem veiksmīgāk adaptēties jaunajai kārtībai.

“Būvniecības uzņēmumiem ir izveidojies garš neskaidrību un jautājumu saraksts, tāpēc priecājamies par šādas tikšanās organizēšanu. Būtiski ir salāgot viedokļus tur, kur likums precīzi nepasaka, kā rīkoties, lai izpratne par sodu piemērošanu būtu viennozīmīga un tiktu izslēgtas jebkādas interpretācijas iespējas,” sarunas laikā uzsvēra Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

Savukārt VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule norādīja: “Valsts ieņēmumu dienesta mērķis nav sodīt, bet gan panākt abpusēju izpratni par likumu normu piemērošanu. VID virsuzdevums ir organizēt darbu tā, lai ievērotu principu “konsultē vispirms” un kopā ar Latvijas Būvuzņēmēju partnerību nonāktu pie mērķa uz pusi samazināt ēnu ekonomiku būvniecībā. Būvniecības nozare šajā ziņā ir celmlauzis Latvijas ekonomikā, no kuras var ņemt piemēru, kā veiksmīgāk cīnīties ar ēnu ekonomiku.”

Tikšanās laikā Baiba Fromane uzsvēra, ka elektroniskā darba laika uzskaites sistēma nozarei bija jāievieš ļoti īsā laika posmā, turklāt tirgū nebija gatava IT piedāvājuma. Vairums Partnerības biedru izvēlējušies savos būvlaukumos ieviest centralizētu elektroniskā darba laika uzskaites sistēmas risinājumu, ar kura darbības principiem Partnerība aicina iepazīties arī VID speciālistus. Vienlaikus tika runāts par to, cik svarīgi ir panākt, lai visi būvniecības uzņēmumi vienlīdz korekti ievēro jauno kārtību.

No šī gada 1. oktobra jāievieš elektroniskā darba laika uzskaites sistēma trešās grupas jaunbūvēs un būvdarbos virs 1 miljona eiro. Jaunā kārtība nosaka, ka ģenerāluzņēmējs būs atbildīgs par elektronisko darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu un uzturēšanu būvlaukumā, kā arī par datu glabāšanu līdz to nodošanai vienotā datu bāzē.