Latvijas Būvuzņēmēju partnerības žurnāls “Būvēt” Nr.1

Image for Latvijas Būvuzņēmēju partnerības žurnāls “Būvēt” Nr.1

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība sadarbībā ar aģentūru “Copywriter” izdevusi būvniecības nozares žurnālu “Būvēt”, kura lappusēs skaidrotas jaunākās tendences būvniecībā un tās tiesiskajā regulējumā, sniegts būvniecības nozares analītisks kopskats un iepazīstināts ar Latvijas vadošo būvuzņēmēju spilgtākajiem veikumiem.

Žurnāls “Būvēt” no šī gada kļūst par Partnerības ikgadēju izdevumu, kas turēs roku uz nozares pulsa. Pirmais numurs, kas iznāk valsts simtgades noskaņās, piedāvā atskatu uz būvniecības vēsturi simt gados kopš Latvijas valsts dibināšanas un ieskatu globālās pārmaiņās, kas noteiks nozares nākotni tuvākajās desmitgadēs. Žurnāla uzrunātie eksperti vienbalsīgi uzsver — lai saglabātu un vairotu konkurētspēju, būvuzņēmējiem ir aktīvāk jāievieš jaunās tehnoloģijas un jāapgūst digitālās kompetences.

“Lai gan priekšā vēl daudz darba un apstāties pie sasniegtā nedrīkst, Partnerības biedru pēdējo gadu spilgtāko veikumu izlase uzskatāmi parāda, ka mums ir, ar ko lepoties. Inovatīvas jaunbūves, nozīmīgi infrastruktūras objekti, rūpīgi atjaunoti arhitektūras pieminekļi — tas viss ir nacionālās uzņēmējdarbības nozares veltījums savas valsts simtgadei un liecība par spēcīgu potenciālu, kas kopīgiem spēkiem jāatraisa nākotnei,” uzsver Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.

Žurnāls pieejams gan drukātā, gan elektroniskā formātā.