LBP īsteno projektu “Sociālais dialogs – pienācīgs darbs”

Image for LBP īsteno projektu “Sociālais dialogs – pienācīgs darbs”

LBP īsteno Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada plānošanas perioda programmas “Sociālais dialogs – pienācīgs darbs” (Social Dialogue Decent Work Programme) projektu numurs 2019/101977.

Projekta mērķis ir stiprināt trīspusējo sadarbību starp darba devēju organizācijām, arodbiedrībām un valsts iestādēm, lai uzlabotu darba apstākļus būvniecības nozarē. Programma finansē projektus, kas veicina ciešāku sadarbību starp sociālajiem partneriem un valsts iestādēm dažādos līmeņos.

Projekta aktivitātes:

–          Būvniecības nozares pētījumi, ar mērķi apzināt situāciju ēnu ekonomikā un uzlabot darba apstākļus, īpaši izpētot nedeklarēto darbu un  situāciju minimālo algu.

–          Sociālā dialoga stiprināšanas pasākumi.

–          Informatīvie pasākumi un kampaņas.

–          Starptautiskā pieredzes apmaiņa sociālā dialoga veicināšanā.

Programma ir daļa no Norway Grants 2014-2021 finanšu mehānisma, kas palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un stiprināt divpusējās attiecības starp Norvēģiju un saņēmējvalstīm.

 

Projekta īstenošanas laiks: 03.02.2020. – 31.12.2022.

Projekta budžets: 110086,00 EUR

Projekta grants: 98862,00 EUR

LBP līdzmaksājums: 11224,00 EUR