Pētījums “Ēnu ekonomika Latvijas būvniecības nozarē 2015-2017”

Image for Pētījums “Ēnu ekonomika Latvijas būvniecības nozarē 2015-2017”

Ziņojums “Ēnu ekonomika Latvijas būvniecības nozarē 2015-2017” veikts pēc “Latvijas būvuzņēmēju partnerība” pasūtījuma, biedrībai“BASE” sadarbojoties ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga). Tā mērķis ir, apkopojot pieejamo statistiku, būvuzņēmumu vadītāju, kā arī nozares ekspertu viedokļus, sniegt padziļinātu ieskatu ēnu ekonomikas problemātikā Latvijas būvniecības nozarē 2017. gadā, salīdzinājumā ar 2016. un 2015. gadu.

Ziņojums balstās uz reprezentatīvām, aptuveni 250 Latvijas būvniecības uzņēmumu vadītāju un vadošo speciālistu aptaujām, kas veiktas 2018. gada aprīlī (par situāciju nozarē 2017. gadā). Situācijas 2017. gadā salīdzināšanai ar 2016. un 2015. gadu izmantoti, attiecīgi, 2017. un 2016. gada sākumā veiktie pētījumi.

Atbilstoši jaunākajiem pētījuma rezultātiem, kas iegūti reprezentatīvā Latvija būvniecības nozares uzņēmumu vadītāju aptaujā, ēnu ekonomikas apjoms nozarē joprojām ir salīdzinoši liels, tomēr, ar pozitīvu dinamiku. 2015. gadā ēnu ekonomikas apjoms būvniecības nozarē bija 40.0%, 2016. gadā: 38.5%. Savukārt 2017. gadā ēnu ekonomikas apjoms būvniecības nozarē ir samazinājies vēl par 3.3%, sasniedzot 35.2% no IKP.

Samazinājies ir arī ēnu ekonomikas apjoms visās tās komponentēs. Proti, ir nedaudz samazinājušās aplokšņu algas (32.1% 2017 gadā, salīdzinājuma ar 34.6% 2016.gadā un 36.3% 2015. gadā) pie situācijas (vidēji Latvijā: 18.1% 2016. gadā). 2017. gadā, salīdzinoši ar 2016. gadu, ir mazinājusies arī uzņēmumu ienākumu neuzrādīšana (attiecīgi: 26.7% un 30.0%) un darbinieku skaita neuzrādīšana (attiecīgi: 17.6% un 20.5%).