Turpmāk pasūtītājiem informācija par plānotajiem iepirkumiem jāpublicē elektroniskā iepirkumu sistēmā

Image for Turpmāk pasūtītājiem informācija par plānotajiem iepirkumiem jāpublicē elektroniskā iepirkumu sistēmā

Aicinām būvkomersantus sekot līdzi informācijai elektroniskā iepirkumu sistēmā, kurā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta pirmo daļu no 2018. gada 1. janvāra visiem publiskajiem pasūtītājiem mēnesi pēc budžeta apstiprināšanas ir pienākums publicēt informāciju par saviem plānotajiem iepirkumiem.

Sistēmā iespējams izvēlēties meklēšanas kritērijus gan pēc pasūtītāja, gan pēc iepirkumu priekšmeta, piemēram, “būvdarbi”, “remonts”, “atjaunošana” u.c., pēc kuriem atlasīt plānotos pasūtījumus.

Prakse rāda, ka daļa pasūtītāju informāciju par plānotajiem iepirkumiem nav publiskoju. Par to Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir vērsusi Ekonomikas ministrijas uzmanību.