Baiba Fromane: Saimnieciski iepirkumi – priekšnoteikums kvalitātei būvniecībā un ilgtspējīgiem būvniecības uzņēmumiem

Image for Baiba Fromane: Saimnieciski iepirkumi – priekšnoteikums kvalitātei būvniecībā un ilgtspējīgiem būvniecības uzņēmumiem

Saimnieciskā izdevīguma kritēriju izmantošana iepirkumu vērtēšanas procedūrā veicinās kvalitāti būvniecībā un ilgtspējīgus būvniecības uzņēmumus. To piektdien, 27.oktobrī, konferencē “Saimnieciski iepirkumi un godīga konkurence būvniecībā” Liepājā uzsvēra Latvijas Būvuzņēmēju partnerības (LBP) vadītāja Baiba Fromane. Konferencē tika prezentētas LBP, Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) un Latvijas Arhitektu savienības kopīgi izstrādātās vadlīnijas būvniecības, kā arī apvienotajiem projektēšanas un būvniecības iepirkumiem, kurās ietverti aktuāli un praktiski pielietojami vērtēšanas kritēriji vislabākā līdzsvara atrašanai starp kvalitāti un cenu.

“Ar konferencēm Latvijas reģionos Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vēlas panākt plašāku un visaptverošāku saimnieciskā izdevīguma kritēriju iedzīvināšanu publisko iepirkumu vērtēšanas procedūrā. Tādējādi vēlamies mazināt nepamatoti lētu piedāvājumu dominanci iepirkumos un veicināt pasūtītāju izvēli par labu kvalitatīviem risinājumiem. Profesionalitāte publiskajos iepirkumos tiešā veidā ietekmē arī godīgas konkurences veidošanos būvniecības nozarē, atvieglojot godprātīgu un ilgtspējīgi domājošu būvniecības uzņēmumu darbību,” norāda LBP vadītāja Baiba Fromane.

Savukārt Liepājas mērs Uldis Sesks konferences atklāšanā norādīja: “Pasūtītāja galvenā doma pie jebkura iepirkuma ir – saņemt kvalitatīvu būvniecību, kas kalpos sabiedrībai turpmākos desmit, piecpadsmit un vairāk gadus. Mēs nerunājam par bezgalīgiem būvdarbu metožu un secības aprakstiem kā solījumiem. Mēs nerunājam par būvdarbu garantiju 50 gadu garumā, kuru neviens neievēros un nevar nodrošināt. Mēs nevaram runāt par solījumiem, kuri tāpat netiks pildīti. Tas, par ko mēs runājam – par reāli paveicamām lietām ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu būvniecību, par būvuzņēmēja rūpīgu darbu objektā. Ar to es saprotu jēdzienu “saimnieciskais izdevīgums”.”

Pasūtītāji Kurzemē tika iepazīstināti arī ar LBP izstrādāto rokasgrāmatas projektu apvienotajiem projektēšanas un būvniecības iepirkumiem, kurā ietverti ieteikumi šī iepirkuma veida efektīvākai izmantošanai. Partnerības ieskatā “projektēt un būvēt” iepirkumi ļauj ievērojami saīsināt būvniecības laiku, turklāt tie mazina riskus, kas ir saistīti ar projektētāja, būvuzņēmēja un pasūtītāja strīdiem. Savukārt VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) Projektu vadības daļas vadītājs Armands Rabovičs informēja par VNĪ pieredzi šī iepirkuma veida izmantošanā, prognozējot, ka tā pielietošanas tendence kļūs augšupejoša.

Šobrīd rokasgrāmatai ir izstrādāts “zaļais dokuments” jeb pirmā dokumenta projekta versija. Interesentus aicinām pievienoties diskusijās par dokumenta galīgās versijas izstrādi, izsakot savus priekšlikumus un ieteikumus satura pilnveidošanai. Dokuments ir pieejams Latvijas Būvuzņēmēju partnerības mājas lapā.

Konferencē Partnerība prezentēja arī iniciatīvu par ģenerālvienošanās noslēgšanu par minimālās algas līmeņiem būvniecības nozarē, kas ievērojami ļaus samazināt aplokšņu algu īpatsvaru būvniecībā. Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis informēja par aktualitātēm būvniecības nozares politikā, tostarp nozarei būtisku likumdošanas iniciatīvu virzību. Savukārt iepirkumu prakses piemērus – vērtēšanas kritērijus un izmaksas prezentēja IUB vadītājas vietniece Evija Mugina.