Konference “Saimnieciskais izdevīgums būvniecības iepirkumos”

Image for Konference “Saimnieciskais izdevīgums būvniecības iepirkumos”

Konferencē ceturtdien, 27. aprīlī, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā prezentēja vadlīnijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai būvdarbu, projektēšanas, kā arī apvienotajos būvdarbu un projektēšanas iepirkumos. Konferenci organizēja Latvijas Būvuzņēmēju partnerība (LBP) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un Latvijas Arhitektu savienību (LAS).

Publiskajos iepirkumos ilgstoši dominējis zemākās cenas princips, kas nereti veicinājis dempinga un nepamatoti lētu piedāvājumu iesniegšanas iespējas, norāda LBP vadītāja Baiba Fromane. Viņa uzsver, ka vadīšanās pēc zemākās cenas principa iepirkumos ir bijis viens no galvenajiem ēnu ekonomikas veicinošajiem faktoriem būvniecības nozarē.

Baiba Fromane skaidro, ka jaunais Publisko iepirkumu likums iepirkumos veicinās pāreju uz saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu. Savukārt LBP, IUB un LAS kopīgi izstrādātās vadlīnijas detalizētāk skaidros Publisko iepirkumu likumā noteikto kritēriju piemērošanu un ļaus iepirkumos nodrošināt vislabāko attiecību starp kvalitāti un cenu. “Šīs vadlīnijas būs noderīgs palīgs pasūtītājiem, iepirkuma procedūrā ļaujot izraudzīties izdevīgāko un kvalitatīvāko piedāvājumu,” norāda Baiba Fromane.

“Šīs konferences tematika ir vienmēr aktuāla gan pasūtītāju, gan uzņēmēju vidū. Izstrādāt profesionālus, aktuālus un praktiski pielietojamus vērtēšanas kritērijus, lai iepirkumā sasniegtu visizdevīgāko rezultātu, ir nozīmīgs uzdevums un arī izaicinājums profesionālajām organizācijām,” uzsver IUB vadītāja Dace Gaile.

“Kvalitatīva, sabiedrības un pasūtītāja vajadzībām atbilstoša, ilgtspējīga ēka, kas būs augstvērtīgs pienesums apbūvētajā vidē, ir vairāku iepirkumu koprezultāts. Katra šī iepirkuma veiksmi vai neveiksmi lielā mērā nosaka pasūtītāja ieguldītais darbs šī iepirkuma sagatavošanā, norisē un pēc tam – līguma izpildes uzraudzībā, aktīvi iesaistoties visos procesos,” saka LAS viceprezidente Elīna Rožulapa.