Par faktoriem, kas ietekmē būvniecības nozares konkurētspēju

Image for Par faktoriem, kas ietekmē būvniecības nozares konkurētspēju

Pētījums “Konkurētspēju ietekmējošo faktoru analīze Latvijas būvniecības nozarē” veikts pēc biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” pasūtījuma un tas tika īstenots sadarbībā biedrību “BASE” (Business Against Shadow Economy) ar mērķi apkopot būvniecības nozares uzņēmēju un ekspertu viedokļus, identificēt būtiskākos šķēršļus nozares uzņēmumu konkurētspējai, izvērtēt paveikto politikas jomā būvniecības nozarē un sniegt ieteikumus turpmāk veicamiem pasākumiem, kas stiprinātu nozares uzņēmēju konkurētspēju. Pētījums tika prezentēts 26. oktobrī Būvniecības foruma “Konkurētspēja. Izaugsme. Investīcijas” ietvaros.

Izvērtējot Latvijas lielāko būvniecības uzņēmumu vadītāju un Latvijas būvniecības uzņēmumu reprezentatīvās aptaujas respondentu atbildes, tika noteiktas galvenās jomas, kas kavē gan mazo un vidējo, gan lielo būvniecības uzņēmumu konkurētspēju:

  1. neatrisinātie tiesiskās vides problēmjautājumi, t. sk. tieslietu sistēmas neefektivitāte;
  2. nesamērīgs administratīvais slogs;
  3. augsti darbaspēka nodokļi;
  4. negodīga konkurence uz nodokļu nemaksāšanas un atsevišķu uzņēmumu favorītisma rēķina.

Ar detalizētākiem pētījuma rezultātiem un ieteikumiem konkurētspējas veicināšanai aicinām iepazīties pilnajā ziņojuma versijā.