Partnerība aicina uz konferenci “Produktivitāte būvniecībā”

Image for Partnerība aicina uz konferenci “Produktivitāte būvniecībā”

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība 3.decembrī organizē c.

Visas konferencē rādītās prezentācijas un abas diskusijas, iespējams noskatīties katru atsevišķi šeit:

Programma

Konferencē ar savu pieredzi dalījās uzņēmēji, nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji, Ekonomikas ministrijas eksperti.

Partnerības vadītājs Gints Miķelsons aicina pievienoties tiešsaistes konferencei ne tikai būvniecības nozares profesionāļus, bet arī nekustamo īpašumu attīstības, personālvadības, finanšu un citu jomu speciālistus:

“Būvniecības produktu ražošanas un pakalpojumu nozares ir nozīmīgs ekonomikas sektors kopējā valsts tautsaimniecībā. Tās jau pašlaik ir atvērtas jauninājumiem, aktīvi modernizē tehnoloģijas un veicina jaunas kompetences. Tomēr vienots skatījums un esošās situācijas novērtējums attiecībā uz to, cik produktīvi un efektīvi būvuzņēmumi strādā un kāds ir neizmantotais potenciāls, dos vērtīgu analīzi un sasaisti ar valsts plānoto ekonomikas attīstības politiku, piemēram, izstrādājot nacionālās industriālās politikas 2021+ realizācijas plānu”.

Konferences prezentācijas

( skat. lapas augšējā labajā stūrī)

Pasākums ir īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada plānošanas periodā, programmas “Sociālais dialogs – pienācīgs darbs” programmas (Social Dialogue Decent Work Programme) atbalstu, projekta numurs 2019/101977.